Du er her:

Høringsuttalelser og brev

På denne siden ligger høringsuttalelser og viktige brev fra Naturvernforbundet i Vest-Agder og/eller fra lokallaga.


Artikkelen ble sist oppdatert: 26.10.2010

Nyheter

Vindkraftverk, Sirdal
Innlegg:

Åpent brev til Stortingsrepresentantene fra Agder

02.06.2020

Vi registrerte i fjor de gledelige vedtakene alle kommunene i Agder fattet til høringen av rammeplanen for vindkraft. Samtlige kommuner uttrykte klar motstand mot de konsekvensene rammeplanens signaler kunne få for vår landsdel. Derfor vil dette brevet bli sendt til orientering til de samme kommunene, Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, de politiske fylkespartiene, NVE, OED, Miljødirektoratet mfl. Vi fortviler over det som foregår i landsdelen vår og i landet for øvrig med katastrofale naturødeleggelser på grunn av de landbaserte vindkraftanleggene. De utløser splittelse og konflikter i mange kommuner. Naturen har i realiteten svært dårlig rettsbeskyttelse i landet vårt. Stopp nå og bidra også til å gi naturen reelt rettsvern. Med hilsen og for underskriverne av brevet Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder

Innspill til Regionplan Agder

15.04.2020 | Sist oppdatert: 15.04.2020

Våre innspill til regionalplanen tar utgangspunkt i de rapportene FNs to ekspertpanel offentliggjorde i Katowice høsten 2018 og i Kairo våren 2019 om klima og natur og artsmangfold.

Gaupe

Klage på kvotefri gaupejakt

23.01.2020 | Sist oppdatert: 23.01.2020

Gaupe er en nøkkelart i naturen vår. Den er kritisk truet i Norge allikevel har myndighetene bestemt at det skal være fri kvotejakt på dette kattedyret i et område på 47000 km2 der Vest-Agder inngår. Det betyr i realiteten en ren utryddelsespolitikk……

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler