Du er her:

Høringsuttalelser og brev

På denne siden ligger høringsuttalelser og viktige brev fra Naturvernforbundet i Vest-Agder og/eller fra lokallaga.


Nyheter

4-felt-vei-plakat

Det Grønne Skiftet og 4 felts motorvei til Ålgård

29.02.2016

Økobonde Thomas Cottis har på oppdrag fra Fremtiden i våre hender utarbeidet en rapport En framtid du ikke vil ha. Rapporten beskriver de forskjellige scenarioene for temperaturøkning på jorda, 2, 3 og 4 grader og beskriver sannsynlige konsekvenser av klimaendringene for mennesker, matproduksjon i ulike deler av verden. Det mest sannsynlige er at det blir minst 2 graders global oppvarming i forhold til førindustriell normaltemperatur, og at denne økningen høyst sannsynlig vil inntreffe rundt år 2050.

Ålegress

Stopp for småbåthavn i Farsund

12.10.2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stoppet 05.10. planene for en småbåthavn i Halebukta i Farsund. Begrunnelsen er at tiltaket vil få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress som er av nasjonal betydning

Lista Vindkraft, 23

Påklaging av vedtak av 17.09 fra NVE om konsesjon til Buheii vindkraftverk

12.10.2015

Naturvernforbundet i Vest-Agder viser til våre merknader, datert 12.12. 2014 til Hybrid Techs søknad om konsesjon for Buheii vindkraftverk. Disse merknadene legges til grunn her for vår påklaging av konsesjonen da vi mener våre innsigelser ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiles og vektlegges i NVEs begrunnelse for konsesjonen.

Viser fra 5 til 8 av totalt 20 artikler