Du er her:

Høringsuttalelser og brev

På denne siden ligger høringsuttalelser og viktige brev fra Naturvernforbundet i Vest-Agder og/eller fra lokallaga.


Nyheter

Skjermbilde(3)

Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle ei framtidsrettet havn for Kristiansand. Høringsforslaget innebærer flytting og utvikling av kai og containerterminal til Kongsgård – Vige. Det vil legge beslag på store arealer, ca 0,5 km2 og redusere miljøkvaliteten dramatisk for tilstøtende boligområder på begge sider av Topdalsfjorden (Kongsgård – Søm).

4-felt-vei-plakat

Det Grønne Skiftet og 4 felts motorvei til Ålgård

29.02.2016

Økobonde Thomas Cottis har på oppdrag fra Fremtiden i våre hender utarbeidet en rapport En framtid du ikke vil ha. Rapporten beskriver de forskjellige scenarioene for temperaturøkning på jorda, 2, 3 og 4 grader og beskriver sannsynlige konsekvenser av klimaendringene for mennesker, matproduksjon i ulike deler av verden. Det mest sannsynlige er at det blir minst 2 graders global oppvarming i forhold til førindustriell normaltemperatur, og at denne økningen høyst sannsynlig vil inntreffe rundt år 2050.

Viser fra 5 til 8 av totalt 23 artikler