Du er her:

  • Agder
  • Uttalelser
  • Naturvernforbundet i Agder har klaget på fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders tillatelse til å fylle ut i sjøen i Knarrevik Båthavn
.

Naturvernforbundet i Agder har klaget på fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders tillatelse til å fylle ut i sjøen i Knarrevik Båthavn

Klagen er gjengitt i sin helhet under

 

Naturvernforbundet konkluderer i klagen med at:

Det foreligger en utilstrekkelig begrunnelse og dokumentasjon for å godkjenne et så omfattende tiltak som vedtaket innebærer, jfr her også forvaltningslovens § 16. Samlet belastning, naturmangfoldlovens § 10 av alle tiltak i Korsvikfjorden er ikke vurdert med de sannsynlige konsekvensene de vil kunne få for naturmiljøet. Naturvernforbundet ber om at fylkesmannens vedtak av 26.03.2018 for utfylling av 45.000m3 stein ( 28.000 fast fjell) ved Knarrevik oppheves.    

Les hele klagen d 24.04. 2018 her:

Miljødiretoratet har som følge av klagen avgjort at tiltaket, utfylling i sjø i Knarrevik båthavn, ikke kan gjennomføres behandles mens klagen er til behandling i Miljødirektoratet.

Les Miljødirektoratets brev d 23.5.2018 her: