– Aggressiv oljepolitikk

Dagen etter at plattformen for den nye regjeringen ble lagt frem, foreslo regjeringen å lyse ut hele 103 nye blokker for oljeboring, 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

Utsikt mot havet fra en klippeRichard Mortel

Utlysningen skjer gjennom tildelingen i såkalte modne områder på norsk sokkel, utenom de ordinære konsesjonsrundene. Det er på høy tid å avvikle oljetildelinger gjennom TFO-ordningen, mener Naturvernforbundet.

– Regjeringen har det åpenbart veldig travelt med å legge til rette for sin aggressive oljepolitikk. Til tross for flotte ord om klima i regjeringserklæringen viser dette at i praksis bryr regjeringen seg verken om argumenter for klima, fiskeri eller økonomi, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tildelingen i forhåndsfinerte områder (TFO) som denne utlysningen kalles er svært kontroversiell og både Venstre og Krf har tidligere uttalt at de vil ha den endret. Naturvernforbundet mener at ordningen har utspilt sin rolle og bør avvikles.

– Nok en gang legger Søviknes opp til en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel har regjeringen snart definert hele Barentshavet som et modent område. Da sier det seg selv at noe er riv ruskende galt med denne ordningen, sier Ask Lundberg.

Solberg-regjeringen har i løpet av de fire første årene overkjørt alle miljøråd de har fått mot åpning for oljevirksomhet av hensyn til klima og sårbar natur. I den nye regjeringsplattformen slås det fast at regjeringen skal legge vekt på miljøfaglige råd i den pågående 24. konsesjonsrunde, og at 25. konsesjonsrunde ikke gjennomføres før revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdigbehandlet.

– Det bør ikke lyses ut flere blokker i Barentshavet gjennom TFO før forvaltningsplanen er behandlet. Som et minimum forventer vi at regjeringen denne gangen tar hensyn til de miljøfaglige rådene de får når TFO 2018 nå skal ut på høring, og at det utarbeides en klimarisikoanalyse for utlysningen, sier Ask Lundberg.

For mer informasjon, kontakt:
Silje Lundberg,
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729