Nasjonal dugnad mot skadelige treslag

dugnad mot skadelige treslag

Publisert 24.09.2020 av Tor Bjarne Christensen

Sitka, lutz, vestamerikansk hemlokk og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. I september gjennomføres «Den store granryddedagen». Her gjennomføres det en dugnad mot skadelige treslag, hvor lokal- og fylkeslag fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening mot skadelige treslag over hele landet.

25.-26. september skal Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, WWF og Sabima arrangere en landsomfattende granryddedag for å sette fokus på problemer knytta til fremmede treslag. Vi ønsker så mange lokale aksjoner som mulig for å løfte fram problemet både hos skogeiere, politikere og folk flest gjennom aksjoner og medieomtale av problemet.

Rundt omkring i landet vil det foregå større og mindre aksjoner med fjerning og rydding av fremmede treslag.

Vi vil formidle til allmennheten og politikere om hvorfor fremmede treslag som sitkagran, lutzgran, vrifuru, lerkearter etc. er farlige arter for norsk natur. Vi håper det blir gjennomført mange lokale aksjoner.

Her finner dere mer faglig  bakgrunn om fremmede treslag: Den store granryddedagen – Norsk Botanisk Forening.

Hvorfor arrangeres Den store granryddedagen?

Målet med granryddedagen er å øke fokuset på problemet med fremmede arter og få flere med i kampen mot det som i dag faktisk er lovlig utplanting av disse «skogens pukkellakser». Vi vil synliggjøre at slike arter sprer seg ukontrollert inn i andre naturtyper. Dermed truer de natur og artsmangfold langt utenfor der de plantes. På denne måten ønsker vi å skape forståelse for behovet for en endret forvaltning. I tillegg ønsker forbud mot utplanting av fremmed treslag med høy økologisk risiko for å redusere problemet i framtiden.

Vi ønsker oss mange lokale aksjoner over hele landet i september og håper så mange lokal- og fylkeslag som mulig vil delta. Derfor oppfordrer vi til samarbeid med de andre organisasjonene lokalt. I tillegg er det mulig å etablere allianser med andre aktører, f.eks. skogeiere som vil fjerne uønska granarter på sin eiendom. Vi ønsker også at det tas bilder og video av selve aktivitetene og at granryddedagen formidles på sosiale medier. Her kan dere få hjelp fra sekretariatet om nødvendig. Det oppfordres også til å invitere med media på granryddedagen for å skape økt forståelse over problemet med fremmede arter.

Det kan også søkes aktivitetsmidler for å gjennomføre granryddedag.

Meld inn om deres lokallag skal ha aksjon til sekretariatet.

Ta gjerne kontakt med Arnodd i sekretariatet hvis behov: (ah@naturvernforbundet.no)

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.09.2021