Påmelding til Den store granryddedagen

Fremmede treslag, grantrær, den store granryddedagen

Meld inn dugnad til Den store granryddedagen ved å sende en e-post til ia@naturvernforbundet.no. Sørg for å få med følgende informasjon i e-posten:

  • Navn og kontaktinfo til ansvarlig for ryddedugnad
  • Tidspunkt og sted for dugnaden
  • Hvilke arter som skal bekjempes
  • Trenger dere økonomisk støtte (kun lokal- og fylkeslag kan søke om aktivitetsmidler)?
  • Er det noen spesifikke ting dere trenger hjelp med?

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.05.2022