Du er her:

Ta vare på naturen

Lofoten, strand, barn, Arnodd Håpnes. Foto: Arnodd Håpnes

Ta vare på naturen!

Er du glad i naturen? Her er noen enkle tips til hva du kan gjøre for å ta vare på den.

Hjelp oss med å verne naturområder

Er det natur i nærområdet ditt som du syns bør vernes? Er den truet av hogst eller utbygging? Meld fra til Naturvernforbundet! Når man først har tegnet en strek på kartet blir naturen enklere å verne om.    

Sporløs ferdsel

Vi kan bevare naturen ved sporløs ferdsel. Dette betyr at vi ikke etterlater noe i naturen. Vi forstyrrer ikke dyrelivet og tråkker ikke på planter i naturen. Sand og grus er fint underlag for bål. Ta med deg søppel hjem.

Rydd vekk søppel i naturen

Ser du noe søppel som ikke kan brytes ned i naturen? Ta det med og kast det i nærmeste søppelkasse! Søppel kan hindre plantevekst og er farlig for dyr å svelge!

Bli med på strandryddedagen

Hjelp til med å bekjempe forsøpling av havet. Strandryddedagen arrangeres hvert år (10 mai 2014), og er et miljøprosjekt i regi av Hold Norge rent. Mer informasjon finner du på ryddenstrand.no.

Bekjemp fremmede planter

Norsk natur har fått en ny utfordring med innvandring av skadelige fremmede planter. Ser du en fremmed art som er i ferd med å innta et naturområde; hjelp til ved å luke den! Mer info om fremmede arter finner du på artsdatabanken.no

Pass på truede arter

Kjenner du til noen truede plante- eller dyrearter? Kanskje har du en lokalitet du følger opp år etter år? Eller du kunne tenke deg å ”få” en art til å følge opp? For å passe på truede planter ta kontakt med floravokter på Norsk Botanisk Forening. Dyr: ta kontakt med Norsk Zoologisk Forening.  

Lag fuglekasser

Flere fugler er avhengige av gamle hakkespetthull eller andre naturlige hullrom for å hekke. Etterspørselen etter ledige reirhull er større enn hva som er tilgjengelig, så om man henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få fugl i den. Her finner du hvordan man lager en fuglekasse.

Bli birøkter

Bier er uhyre viktig for de fleste plantearter. Store tap av bier er meldt verden rundt på grunn av insektmiddel, sykdom og menneskelige inngrep. Du kan hjelpe til med å pleie bier, og øke tallet på våre små stripete venner. Man får også naturlig nok en honning-gevinst.. nam. Mer info finner du på bybi.no, norges-birokterlag.no. 

Hindre utslipp av giftige kjemikaler

Naturvernforbundet har vært med på å eksponere leverandører av miljøgiftprodukter. Meld fra til ditt lokale lag i Naturvernforbundet hvis du kjenner til noe utslipp av miljøgifter på arbeidsplassen eller i nærnaturen. Les mer om miljøgifter her http://blogg.naturvernforbundet.no/levendekyst/

Nå kan du verne hummer i din kommune!

Fiskeridirektoratet inviterer nå interesserte til å ta kontakt dersom de ønsker seg nye lokale fredningsområder for hummer. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet tilbyr veiledning, og har utformet et sett kriterier for hva slags sjøarealer som egner seg for lokal hummerbevaring. Les mer her http://blogg.naturvernforbundet.no/levendekyst/2014/02/12/na-kan-du-fa-et-hummerbevaringsomrade-i-din-kommune/

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2015