Du er her:

barn i båt

Foto: Per-Erik Schulze

Undervisningsopplegg naturmangfold

Her er fire undervisningsoplegg laget av Norges Naturvernforbund for naturmangfoldundervisning i grunnskolen.

Undervisningsoppleggene har tema skog, kyst og hav, fjell og nærnatur. De innholder lærerveiledning, forslag til aktiviteter, faktamateriell og oppgaveark.


Oppleggene er i stor grad beregnet på lærere og andre grupper som ønsker et opplegg for undervisning Imageute i naturen.

Fjell:
Norsk fjellnatur er i endring. I dette undervisningsopplegget kan elevene dra på tur gjennom klimasonene og se hvordan klimaendringene påvirker livet i fjellet. De kan prøve seg som naturforskere og undersøke naturinngrepene som følger med hyttebygging og vannkraft.

Se hele undervisningsopplegget her

Kyst og hav:Image
Store deler av jorda består av hav, med et utrolig mangfold av rare dyr og planter. Hva befinner seg under havet der du bor? I dette undervisningsopplegget får elevene lære å snorkle, lage saltvannsakvarium av dyr de har fanget, jobbe som forskere med å kartlegge naturtyper i sjøen og bli kjent med strandplanter og tangtyper.

Se hele undervisningsopplegget her

Nærnatur:
ImageI Norge finnes så mye som 60 000 ulike plante- og dyrearter. For å lære noe om Norges mangfold trenger man ikke å dra på lange utflukter, det er bare å gå utenfor skolens vegger. Enkle aktiviteter for å vekke nysgjerrighet, lære navn på noen dyr og planter og å utforske det biologisk mangfoldet rundt skolen er det man lærer i undervisningsopplegget Nærnatur. Nærmiljøet kan by på spennende opplevelser for store og små. Ikke alle skoler har en flott skog, innsjø eller lignende til utforske rett utenfor skolegården. Allikevel kan man ved å ta i bruk de områdene som er nær skolen til å gjøre mange aktiviteter i flere fag.

Se hele undervisningsopplegget her

Skog:Image
Hensikten med undervisningsopplegget om skog er å få barn og unge til å bli glade i å ferdes i skogen, og å bli kjent i nærområdene. Skogen er en biotop som alle har et forhold til, og som er relativt lett å komme til i en eller annen variant uansett hvor man befinner seg. Skog egner seg særlig for å vise tilknytningen som finnes mellom naturen og mennesker og hvor sårbart mangfoldet i naturen kan være.

Se hele undervisningsopplegget her

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2010