Du er her:

ENGASJER DEG

Bli med på aktiviteter i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Horten jobber bredt for å redde naturen rundt oss, klimaet og det biologiske mangfoldet. Vi vil gjerne ha med oss flere på laget. 

Vi har et trivelig miljø i lokalforeningen, og jobber på mange forskjellige områder. Bli gjerne med, på laget du velger selv hvor mye og når. Frivillighet handler om å gjøre det man har lyst til.

VÅRE AKTIVITETER:

  • Åpne møter om artsmangfold
  • Torsdagskaféer
  • Humlekurs
  • Østersdugnaden
  • Turer og befaringer
  • Politisk arbeid

BLI MEDLEM:

Vi trenger fler medlemmer, både som støttespillere og aktive deltakere.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.09.2021

Nyheter

Kammarimjelle
VERNEOMRÅDER I HORTEN

Sjelden og truet art vokser på Reverompa i Horten

14.09.2021 | Sist oppdatert: 14.09.2021

Naturvernforbudet setter søkelys på Reverompa i Horten, et av få voksesteder i Norge for den rødlistede arten kammarimjelle, og inviterer til tur og åpent møte

Humle 3
BIOLOGISK MANGFOLD

Derfor trenger vi humlene

07.08.2021 | Sist oppdatert: 08.08.2021

Forsvinner humlene vil det få alvorlige konsekvenser for en rekke arter. Bevaring av humla er derfor et spørsmål om bevaring av biologisk mangfold. 

Løvøya Jesusbukta
UTENDØRS MØTE OG TUR PÅ LØVØYA 27. MAI KLOKKEN 18.00

Møteserien om verneområder gjenopptas

11.05.2021 | Sist oppdatert: 11.05.2021

Naturvernforbundet i Horten fortsetter møteserien Artsmangfold, naturvern og motivasjon. Vi inviterer vi til tur på Løvøya, med orienteringer underveis.

Bondalen 1
KOMMENTAR - BIOLOGISK MANGFOLD

Bekkedaler i Horten er truet av utfylling av hogst

27.04.2021 | Sist oppdatert: 27.04.2021

Bekkedaler i Horten kommune er truet av utfylling og hogst. Kommunen bør si nei til eventuelle søknader om utfyllinger og politianmelde ulovlige fyllinger.

Rolf
KOMMENTAR - DET GRØNNE SKIFTET

Grønnvasking eller reell endring?

17.04.2021 | Sist oppdatert: 27.04.2021

Behovet for gode livsbetingelser og urørt natur er større enn noen gang. Et grønt skifte må baseres på biologisk forståelse i tråd med naturens forutsetninger

Viser fra 1 til 8 av totalt 29 artikler