Du er her:

Nyheter

Sjøfuglene rømmer Stavanger

Sjøfuglene rømmer Stavanger

18.05.2006:

Viktige hekkeplasser for sjøfugl i Stavanger er tømt for fugl. I fjor var det ingen hekkende sjøfugl på Plentingen ved Natvigs Minde. Litle Marøy sjøfuglreservat som i en årrekke har huset byens største måkekoloni, var nesten tom for hekkefugler i fjor. Mye tyder på at historien vil gjenta seg i år. Naturvernforbundet er bekymret og ber om tiltak.

Sakte, men sikkert på Marøy

18.04.2006:

Det er ikke gjort i en håndvending å restaurere et gjengrodd kulturlandskap, det har dugnadsgjengen på Store Marøy fått erfare. Sjøl om det til nå er lagt ned over 1500 timer på rydding av den 120 dekar store øya i Gandsfjorden, gjenstår det mye arbeid. Hva som er gjort de siste to åra, og hva som gjenstår kan du lese om i Marøy-rapporten for 2004 og 2005.

Ønsker strengere rovdyrvern på Vestlandet og i Vest-Agder

Ønsker strengere rovdyrvern på Vestlandet og i Vest-Agder

13.03.2006:

Norges Naturvernforbund sendt uttalelse om utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 1. Denne regionen omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Forbundet ønsker et strengere vern av stasjonære og enslige individer av bjørn og ulv, og oppfordrer nemnda til å legge opp til yngling av jerv og gaupe i regionen. Videre understreker organisasjonen viktigheten av helhetlig bestandsforvaltning på tvers av regiongrensene.

Er industriel høsting av strandsnegler lovlig?

15.11.2005:

Et Rogalandsfirma har i år høstet 7 tonn med strandsnegler for eksport til Frankrike. Er slik høsting bærekraftig? Og kan omfattende uttak av snegler skje uten vurderinger av eventuelle skadevirkninger på bestanden og på andre dyr og fugler som holder til strandsonen? Hva Direktoratet for naturforvaltninger mener om saken kan du lese her.

Viser fra 61 til 64 av totalt 78 artikler