Befaring Grefsenkleiva foto Astrid Kjellevold 20200916_194736
Oslo Skisenters utbyggingsplaner i Grefsenkleiva

Bevar eventyrskogen i Grefsenkleiva - nei til gigantutbygging!

25.02.2021 | Sist oppdatert: 25.02.2021

Oslo skisenter planlegger en gigantisk utbygging av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva. Det lokale skianlegget, som ligger innenfor markagrensa, er et viktig tilbud til lokalbefolkningen vinterstid når snøforholdene tillater det. Men Grefsenkleiva består av mer enn et lokalt alpinanlegg og benyttes av turfolk, skoleklasser og barnehager hele året.

20201201_103940
Rasering av skog

Nye hogstområder i Gjelleråsmarka

19.02.2021 | Sist oppdatert: 19.02.2021

Fortsatt raseres sårbare områder i nærskogene våre. Gjelleråsmarka er et avgrenset og svært viktig tur- og rekreasjonsområde for ca 25.000 mennesker. Våre lokallagsrepresentanter fra Stovner fortviler over stadig nye hogstflater som ødelegger naturopplevelse, dyre- og planteliv. «Nå må alle gode krefter jobbe for at raseringen av Gjelleråsmarka stoppes mens det ennå er skog igjen», er deres sterke oppfordring.

Groruddalen fra Utsikten_foto Astrid(2)
Innkalling og dokumenter

Årsmøte i Naturvernforbundet i Groruddalen 2021

16.02.2021 | Sist oppdatert: 22.02.2021

Årsmøtet 2021 avholdes digitalt på zoom torsdag 4. mars og starter kl 18 med en innledning om hva som skjer med Bredtvetskogen, Trondheimsveien og Grefsenkleiva ved stortingsrepresentant og beboer i bydel Bjerke, Kari Elisabeth Kaski. Hennes innledning vil vare ca 30 minutter og årsmøtet fortsetter etter en kort pause. Årsmøtedokumenter blir lagt ut fortløpende her.

Gamle Gruvevei_foto Helge Braathen
Vern av skog

Gamle Gruvevei i Lillomarka

12.02.2021 | Sist oppdatert: 22.02.2021

Kulturminne og skogsløype rasert av hogst. Høsten 2020 oppdaget Naturvernforbundet i Groruddalen hogst og skader på Gamle Gruvevei ved Alunsjøen. I samarbeid med Lillomarkas Venner har vi satt fokus på skadene på kulturminnet Gamle gruvevei og hogsten ved denne gjennom klager til BYM og miljøbyråden og gjennomføring av befaringer med politikere.

Borettslag_hogst
Vern av trær

Retningslinjer for trefelling i borettslag

08.02.2021 | Sist oppdatert: 22.02.2021

Trefelling i borettslag er pr idag ikke underlagt samme krav og hensyn som i småhusbebyggelse. Beboere fortviler over vilkårlig trefelling i borettslag. Naturvernforbundets lokallag i Groruddalen har derfor sendt inn en uttalelse til kommuneplanens arealdel der vi ber om at bruk av hensynssoner vurderes for bedre vern av trær i borettslag.

20200918_172120
Tiltak mot plastforsøpling

Bli med oss å støtte årets TV-aksjon

03.10.2020 | Sist oppdatert: 03.10.2020

TV-aksjonen handler i år om tiltak mot plast i havet. Vi i lokallaget bruker anledningen til å få med flere til å delta praktisk i rydding i nærområdet samtidig som vi samler penger til WWFs innsats mot plastforsøpling i fjernere deler av verden. Vinn-vinn!

Viser fra 1 til 8 av totalt 39 artikler