Dag Arne Høystad portrettAne Øvrebø

Ansvarsområder:

  • Avdelingsleder for Internasjonal avdeling
  • Landansvar for aktiviteter i Ukraina
  • Ren energi i Afrika

Dag A. Høystad er utdannet agronom, ressursgeograf og har fagbrev transport. Han har jobbet i miljøbevegelsen siden 1970-tallet og spesielt med energispørsmål og samarbeid med Øst-Europa. Dag Arne har etablert et reisebyrå spesialisert på studiereiser og jobbet som energikonsulent. Han satt i Norges Naturvernforbunds sentralstyre i første halvdel av 1990-tallet. Fra 1996 var han knyttet til Naturvernforbundets internasjonale arbeid. Her har han blant annet jobbet med støtte til miljøbevegelsen i Russland, Ukraina og Sentral Asia.