Ansvarsområder:

  • Daglig leder for sekretariatet
  • Rapporteringsansvarlig til sentral- og landsstyret
  • Videreutvikle Naturvernforbundets organisasjon
  • Overordnet ansvar for økonomistyring og inntektsbringende arbeid
  • Talsperson i media

Om Maren Esmark

Maren Esmark kom til Naturvernforbundet fra jobb som seksjonssjef i miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Tidligere har hun jobbet mange år i WWF-Norge, hvor hun blant annet har vært leder for naturvernavdelingen og havmiljøkoordinator.  Havforvaltning, nordområdene og miljøsertifisering er saker hun har jobbet mye med tidligere. Hun har en cand.mag. i ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole og en mastergrad i miljøforvaltning fra University of Sterling.

Leter du etter noen andre?

Høyoppløste pressebilder