Yngvild Lorentzen

(i permisjon)

Ansvarsområder:

  • Alle prosjekter (SPARE i Sentral-Asia spesielt)
  • Administrasjon og økonomistyring for internasjonale prosjekter
  • Informasjon om internasjonale prosjekter

Yngvild Lorentzen er utdannet filolog, med russisk hovedfag. Hun har vært ansatt i Norges Naturvernforbund siden 1996, og har sammen med Dag Høystad hatt en hovedrolle i arbeidet med å bygge opp Naturvernforbundets internasjonale prosjektaktivitet. Fra en moderat start med prosjektaktiviteter i Nordvestrussland på begynnelsen av 1990-tallet, har Naturvernforbundet nå prosjekter innen miljø, energi, klima og utdanning i 20 land.

Yngvild startet sitt miljøengasjement i Natur og Ungdom, der hun var aktiv på 1980-tallet. Yngvild har i samarbeid med reisebyrået Boreas organisert og guidet temareiser om miljø og samfunn til Russland og Sentral-Asia.