Du er her:

Flaggermusforskning i Nittedal

Tirsdag 14.5.2019 kl. 18:00-19:30 ønsker vi å gi noe tilbake ved å presentere noen av våre resultater for lokalbefolkningen og andre interesserte. Presentasjonen vi blir avholdt i kommunestyresalen i Nittedal rådhus.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Norsk zoologisk forening (NZF) har de to siste årene hatt en omfattende forskning på flaggermus i Nittedal. Dette har vi kunnet gjøre takket være hjelp og støtte fra bl.a. både hus- og jordeiere.

Tirsdag 14.5.2019 kl. 18:00-19:30 ønsker vi å gi noe tilbake ved å presentere noen av våre resultater for lokalbefolkningen og andre interesserte. Presentasjonen vi blir avholdt i kommunestyresalen i Nittedal rådhus.

Litt bakgrunnsinfo:
Undersøkelsesområdet strekker seg fra Glittre i nord til Li bru i sør. Dalbunnen og området opp mot Romeriksåsen har stått i fokus.
Vi har satt radiosender på fem forskjellige flaggermusarter og undersøkt jaktområder og viktige flykorridorer for flaggermus. I tillegg har vi lokalisert og overvåket ynglekolonier for disse arter og har forsøkt å finne frem til overvintringssteder.

Arbeidet har resultert i to mastergrader og enda to mastergrader vil bli fullført i 2019 og 2020. I 2018 har èn forsker og to studenter fra Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) deltatt i undersøkelsene. Dette arbeidet vil resultere i to mastergrader. Forskningen er enestående i sitt slag og erfaringene herfra vil ha konsekvenser for forvaltning av flaggermus i hele Norge.

Vi ønsker å gi et innblikk i våre forskningsresultater. Vi vil gi en kort innføring i flaggermusenes betydning i økosystemet, flaggermusenes biologi, samt å peke på strukturer og arealer som er viktige for flaggermus

Ansatte fra NMBU og NTNU, tidligere og nåværende mastergradsstudenter, samt undertegnede vil formidle forskningen.

Ansatte fra NMBU og NTNU, tidligere og nåværende mastergradsstudenter, samt undertegnede vil formidle forskningen.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål i etterkant av foredraget. Arrangementet vil bli annonsert i Varingen. Sendt gjerne denne invitasjonen videre til andre interesserte (f.eks. andre medlemmer av bondelaget).

Vel møtt!

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooi

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.05.2019