Arrangementer og serveringssteder

Kommunen bør sette krav til sine arrangementer, dette starter med god planlegging. Det kan være lurt å ha en enkel og tilgjengelig veileder for «grønne arrangementer». En plan for avfallsminimering og avfallshåndtering bør være en prioritert del av veilederen. Videre bør kommunen sette krav til serveringssteder, vi vet fra del 2 av denne guiden at take-away steder er hotspots for forsøpling. Innunder her bør det ligge krav om velfungerende kildesortering, forbud mot engangsplast, og opprydning av eget område.

Mange av de handlingsplanene vi har sett på, har hatt fokus på arrangementer og serveringssteder. Her ser du noen utvalgte tiltak. 

  • Kommunen skal bidra til grønnere arrangementer.
  • Godkjent avfallsplan settes som krav ved behandling av søknad om å arrangere arrangementer.
  • For etablering og drift av gatekjøkken, salgsboder, bensinstasjoner og andre steder hvor det selges hurtigmat og take-away produkter skal det stilles krav om plan for avfallshåndtering.
  • Forbud mot salg av gassballonger på 17. mai.

Skrytelista:

Oslo kommue har laget en veldig god veileder for plastsmarte arrangementer.

For deg som vil lese litt mer: 

Miljøfyrtårn kan hjelpe kommuner med grønne arrangementer. 

Fra bruk og kast – til bruk og vask. Øyafestivalen kutter plasten med gjenbruksglass.

Alle næringsdrivende har plikt etter forurensingsloven §32 til å levere alt avfall de produserer til godkjent avfallshåndtering. 

FEE kan miljøgodkjenne ditt arrangement.