Du er her:

Broen til framtiden 2018

Tid: 09.03.2018 kl. 09:00-16:00

Sted: Folkets hus, Oslo

Fredag 9. mars 2018 arrangeres Broen til framtiden for femte gang. Bli med på folkets klimakonferanse sammen med miljøbevegelse, fagbevegelse, trossamfunn og forskere.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er fullt og helt gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På neste års konferanse får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga. Arrangementet er gratis, og det blir enkel servering.

Hele arrangementet blir livestrømmet! Følg med her: 

Mer informasjon finner du på www.broentilframtiden.no og Facebook

Dagen etter Broen til framtiden, lørdag 10. mars, arrangerer Naturvernforbundet og Natur og Ungdom seminaret "Hvordan redde verden der du bor?".