Du er her:

Broen til framtiden

Tid: 28.02.2020

Sted: Folkets hus Oslo

Fredag 28. februar 2020 arrangeres Broen til framtiden for syvende gang. Bli med på folkets klimakonferanse sammen med miljøbevegelse, fagbevegelse, trossamfunn, forskere og folk flest.

Påmelding er nå stengt, men konferansen streames – lenken legges ut på Broen til framtiden og på Facebook fredag 28. februar

Dagen etter, lørdag 29. februar, arrangerer Naturvernforbundet samlingen "Redd verden der du bor" på ByKuben i Oslo. Denne er også gratis. Vi oppfordrer alle til å bli med på begge deler. 
Påmelding og mer informasjon om "Redd verden der du bor" finner du her.

PROGRAM Broen til framtiden.

08.15: Registrering.

Konferansier: Kjersti Barsok (leder, NTL).

09.00: Åpningen
Sunniva Gylver (prest, Den norske kirke) holder åpningsappell.

Marte Wulff (artist og låtskriver) spiller klimapop.

Peder Kjøs (psykolog): «Fra avmakt til aktivisme – Om klimaangst og engasjement som «terapi»».

Knut Kjeldstadli (historiker, UiO): «Ungdomsopprør og folkebevegelser gjennom historie».

10.10: Pause.

10.25: Klimajobber – en klimaløsning nedenfra
Hvordan kan klimabevegelsen i Norge mobilisere for klimajobbene vi trenger for å slukke den globale brannen?

Andreas Ytterstad (leder, Concerned Scientists Norway) innleder og utfordrer oss: Hvordan få et bredere og sterkere vi bak Broen til framtidens krav om 100 000 klimajobber?

Blant de som vil svare kort på utfordringen er Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Vilja Helle Bøyum (skolestreik i Bergen), Jan Olav Andersen (leder, El og IT forbundet), Kjersti Barsok (leder, NTL), Sunniva Gylver (prest, Den norsk kirke) og Torgeir Knag Fylkesnes (Ta tilbake jorda tilbake og havet i bruk).

Deretter skal João Camargo (portugesisk aktivist og forsker) fortelle om hvordan den portugisiske bevegelsen Climaximo har mobilisert for klimajobber gjennom å forene skolestreikere og fagforeninger.

Så åpner vi opp til salen for å høre folks innspill – hvordan kan vi gjøre mer for å mobilisere til klimajobber? – før Ola Dimmen avslutter før lunsj med allsang.

11.45: Lunch

12.30: Parallelsesjoner
1. Fagbevegelsen og klima
Det er økende engasjement for klima i fagbevegelsen. Hvordan kan klima tas inn på arbeidsplasser og i tarifforhandlinger? Kan fagforeninger streike for klimahandling? Denne sesjonen blir en møteplass for alle tillitsvalgte som vil jobbe med miljø og klima. Innledere: Ingrid Wergeland (Manifest), Alexander Næss Skjønberg (jurist, BI), David Jordhus-Lier (samfunnsgeograf, UiO), Bjørn Godal (medlem av Naturviterne som gikk ut i streik for klima), Hans Jørgen Kile (tillitsvalgt i Handel og Kontor, Stormberg).

2. Hvordan sette – og nå – hårete mål
Klimastreikene, Klimabrølet, klimasøksmålet… det er mange eksempler av folk og bevegelser som sikter høyt. Hvordan sette hårete mål som mobiliserer andre og bidra til det grønne skiftet? Her blir det inspirasjon for alle som vil få til store endringer!

Del 1: Klimasøksmål
Ordstyrer: Eivind Hoff-Elimari (redaktør, Pan).
Panel: Mari Seilskjær (Klimasøksmål Arktis), Frode Pleym (leder, Greenpeace), Therese Hugstmyr Woie (leder, Natur og Ungdom) og Thor Due (Natur og Ungdom og ekspedisjonsleder, Ekspedisjon Barents).

Del 2: Klimastreik
Panel: Andreas Randøy og Vilja Helle Bøyum (Natur og Ungdom).

Del 3: Klimabrølet
Haldis Helle (Natur og Ungdom) intervjuer Even Rydningen (styreleder og initiativtaker, Klimabrølet) og Nora Rydningen (styremedlem, Klimabrølet).

3. Global klimarettferdighet
En grønn, rettferdig omstilling må også være rettferdig for resten av verden. Norge har et stort historisk ansvar for klimakrisa og stor økonomisk kapasitet for å løse den. Klimastreikene har løftet tydelige krav for klimafinansiering til Sør. Hvilke behov er mest presserende nå, hva skjer hvis vi ikke møter dem, og hvilken rolle kan Norge spille i dette? Sesjonen skal ha to samtaler om 1) matsikkerhet og 2) klimafinansiering/tap og skade. Innledere: Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Julie Rødje (Spire), Sofie Nordvik (KFUK-KFUM Global). Thomas Cottis (lektor i landbruk og klimakunnskap, Høyskolen i Innlandet) og Aron Halfen (Caritas) leder de to samtalene.

4. Hva skal vi gjøre med Equinor?
Vi inviterer til en samtale om hva vi som eiere vil med Equinor og hvordan det best bør organiseres for å kunne bli en driver i det grønne skiftet. Innledere: Aage Storm Borchgrevink (forfatter, Giganten: Fra Statoil til Equinor), Ina Libak (leder, AUF), Anders Bjartnes (redaktør, Energi og Klima).

14.00: Pause.

14.30: Kulturinnslag med Daniela Reyes (artist og låtskriver).

14.40: Klimavalg 2021
Regjeringen har bestilt Klimakur 2030 og alle partiene forbereder neste stortingsvalg. Hvordan kan vi gjøre 2021 til tidenes klimavalg? Hvilke krav bør stilles til regjeringen og partiene og hvordan skal vi få gjennomslag for disse?

Geir Ramnefjell (politisk redaktør, Dagbladet) leder en samtale mellom Sveinung Rotevatn (klima- og miljøminister, V), Jonas Gahr Støre (leder, Ap), Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender), og representanter fra tanksmiene Manifest og Agenda.

Deretter leder Ramnefjell en debatt mellom ungdomspartilederne.

16.00 Avslutningsappell
Trine Lise Sundnes (leder, Handel og Kontor).

Konferansen avsluttes kl. 16.15.