Du er her:

Den store granryddedagen

Fra 24.09.2022 kl. 08:00 til 25.09.2022 kl. 22:00

Sted: Ulike steder i hele landet

Bli med på den store granryddedagen - dugnad mot skadelige treslag!

Fjerning av sitkagran (svært høy risiko) på Stokkøya i Trøndelag. Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Foto: Norsk Botanisk Forening

Fjerning av sitkagran (svært høy risiko) på Stokkøya i Trøndelag. Foto: Norsk Botanisk Forening.

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Ved å være med på den store granryddedagen 24.-25. september, bidrar du til å hindre videre spredning og redde trua natur!

FINN DIN LOKALE DUGNAD HER!

Hva er skadelige treslag?
Med skadelige treslag mener vi importerte trær som sprer seg ut i naturen og fortrenger andre arter. Det mest utbredte skadelige treslaget i Norge er sitkagran, men andre slike arter er lutzgran, edelgran og hemlokk.

Hva er den store granryddedagen?
Den store granryddedagen er dagene hvor det utføres dugnader mot skadelige treslag over hele landet. En dugnad mot skadelige treslag består i å røske opp skudd og kappe ned unge trær. Dersom man har tilgang på nødvendig utstyr og ekspertise, kan det også innebære å kappe ned større trær. Målet er å hindre videre spredning. Dugnaden kan være et stort og offentlig arrangement med mange titalls frivillige, eller det kan være en hyggelig sammenkomst med vennegjengen. Uansett antall deltagere, kan dugnaden i korte trekk oppsummeres slik:

• Still opp til avtalt tidspunkt og sted, med klær du kan være ute og jobbe i
• Hils på de andre deltagerne
• Lær om hvordan man kjenner igjen de skadelige bartrærne og bli vist hvordan man best kutter dem ned
• Røsk opp skudd og kapp ned unge trær!
• Spis lunsj, drikk noe godt, og slå av en prat med de andre deltagerne
• Røsk og kapp litt til
• Dra hjem og vær fornøyd med at du har bidratt til å redde naturen!

Hvorfor fjerne skadelige treslag?
Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Skadelige treslag sprer seg ut i sårbare naturområder og naturreservater, og i flere forskjellige naturtyper. Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredt seg ut i disse områdene, bidrar du til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter!

Har du lyst å ta initiativ til en dugnad der du bor?
Les mer om fremmede treslag og om hvordan du kan arrangere dugnad her

Delta på dugnad
Oversikt over planlagte dugnader finner du her. Siden oppdateres fortløpende.