Du er her:

Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten

Tid: 17.08.2022 kl. 12:00-12:45

Sted: Arendalsuka - L/S Immanuel og på stream

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. I dette arrangementet forteller vi hvorfor vi har valgt å ta saken til retten.

Naturvernforbunder og Natur og Ungdom saksøker staten for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Wim Lassche

Naturvernforbunder og Natur og Ungdom saksøker staten for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Wim Lassche.

Arrangementet er del av Arendalsuka: https://program.arendalsuka.no/event/view/19397.

Arrangementet vil bli streamet på Facebook.  

Førdefjorden er blant Vestlandets aller reneste fjorder, med et yrende marint liv som har forsynt generasjoner med sjømat og naturbasert virksomhet. Likevel har et gruveselskap fått tillatelse til å dumpe en stor mengde avfallsmasser rett i fjorden, til tross for at flere av statens egne marinfaglige rådgivere har advart mot det.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har i over 10 år kjempet for å redde Førdefjorden fra gruvedumping, blant annet gjennom en rekke kunnskapsbaserte innspill til forvaltningen. Men nå har gruveselskapet fått de viktigste tillatelsene som trengs, og det er ingen flere klagemuligheter igjen.

Miljøorganisasjonene har nylig besluttet å ta Førdefjordsaken til retten. «Gir de seg aldri, selv ikke når lovlige tillatelser er gitt?», spør noen. Men hvem kan garantere at loven i dette tilfellet er blitt opprettholdt? Naturens rettsvern er viktig, og er avhengig av at miljøsaker blir prøvd i domstolene når forvaltningen gjør feil.

I denne samtalen tar vi opp spørsmålene:
Hvorfor velger miljøorganisasjonene å prøve Førdefjordsaken for retten, og på hvilket grunnlag?
- Hvorfor er det viktig å få prøvd beslutninger som har virkning for miljøet for retten?
- Hvor ofte (eller sjelden) prøves miljøsaker for retten i Norge, og hvorfor er det slik?

Medvirkende
- Gina Gylver, Leder, Natur og Ungdom
- Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
- Marius Nordby, Jurist og leder, Juristkommisjonens (ICJ) fagutvalg for miljø- og klimasaker