Du er her:

  • Nyheter
  • Arrangementer
  • Er grønn vekst mulig? Webinar-serie om en nødvendig og rettferdig omstilling (Webinar 4)

Er grønn vekst mulig? Webinar-serie om en nødvendig og rettferdig omstilling (Webinar 4)

Tid: 30.11.2021 kl. 19:00-20:30

Sted: https://us06web.zoom.us/j/84123575363

SE OPPTAK AV WEBINARENE PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL!

Grønn vekst preger politikkutformingen i FN, EU og Norge basert på antagelsen om at frikobling av forbruksvekst fra belastning på natur og miljø.

Andre, som Naturpanelet (IPBES) sier i sin globale vurderingsrapport (2019) at en «degrowth agenda» er et nødvendige virkemidler for å nå natur- og utviklingsmålene. Det Europeiske Miljøbyrået (EEB)s rapport «Decoupling Debunked» (2019) oppsummerte forskningen på området, og konkluderte at det er vanskelig å finne dokumentasjon på at grønn vekst skal kunne løse miljøutfordringene vi står overfor. Også i tidlige utkast av neste rapport tar FNs klimapanel opp spørsmålet om «degrowth» og behovet for enorme endringer i forbruksmønster.

Naturvernforbundet arrangerer en serie på fem åpne webinarer med temaet miljøskadelig forbruk og økonomisk vekst.

De tre første webinarene gir en grunnleggende innføring i hva vi faktisk vet om sammenhengen mellom vekst og ressursbruk. Innlederen er hovedforfattere bak EEB-rapporten «Decoupling Debunked», den franske samfunnsøkonom Timothée Parrique Parrique. Parrique har en PhD i økonomi fra Universitetet i Clermont Auvergne og Stockholm Resilience Centre. Han underviser nå i økonomi på Autonomous University of Barcelona.

Webinarene holdes på engelsk med simultanoversettelse til norsk.

Det fjerde webinaret vil ta for seg rettferdig omstilling og det femte. og siste vil være en paneldebatt om hvordan Norge skal forholde seg til grønn vekst med synspunkter fra miljø- og fagbevegelse, kirke og næringsliv.

Webinar 1: Tirsdag 26. oktober, kl. 19-20.30
HVA BETYR DET AT ØKONOMISK VEKST ER FRIKOBLET ØKT RESSURSBRUK?
Hvilke kriterier må være oppfylt for at økonomisk vekst kan sies å være frikoblet fra vekst i bruk av naturressurser og miljøbelastning (grønn vekst)?

Webinar 2: Tirsdag 2. november, kl. 19-20.30
SKJER FRIKOBLING NÅ?
Kan historien vise til land eller regioner der grønn vekst har skjedd?

Webinar 3: Tirsdag 9. november, kl. 19-20.30
KAN VI FORVENTE FRIKOBLING I FREMTIDEN?
Er det sannsynlig at grønn vekst skal kunne løse miljøutfordringene?

Webinar 4: Tirsdag 30. november, kl. 19-20.30
HVA ER EN RETTFERDIG OMSTILLING?

Webinar 5: Tirsdag 7. desember, kl. 19-20.30
DEBATT: HVORDAN FÅ TIL EN NØDVENDIG OG RETTFERDIG OMSTILLING AV FORBRUKET I NORGE?