Du er her:

Faglig tur til Arnavassdraget

Tid: 07.10.2014 kl. 16:00

Sted: Arnavassdraget, Hordaland

Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet Hordaland inviterer til faglig tur langs Arnavassdraget fra Osavatnet til Svartavatnet ved Gullfjellet. Med oss har vi Arnold Håland og Åge Simonsen fra NNI (Norsk Naturinformasjon), samt Arne Halvorsen fra Vann- og avløpsetaten. Området vi drar til har et rikt dyreliv og er et av de mest attraktive dagsturområdene i Bergen sommer og vinter.

Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet Hordaland inviterer til faglig tur 7. oktober kl. 16.00 langs Arnavassdraget fra Osavatnet til Svartavatnet ved Gullfjellet.  Med oss har vi Arnold Håland og Åge Simonsen fra NNI (Norsk Naturinformasjon), samt Arne Halvorsen (Vann- og avløpsetaten, prosjektleder for byggingen av den nye dammen ved Svartavatnet som skal sikre økt fremtidig vannbehov fra forventet befolkningsvekst i Bergen).

 

Vassdraget er et av Bergen største og har blant annet laks og sjøaure, trekkvei for hjort, mange viktige naturtyper og jordbrukslandskap, en rekke kulturminner, viltområde fredet som naturreservat og fine strekk for elvepadling. Området vi drar til er et av de mest attraktive dagsturområdene i Bergen sommer og vinter.

 

Mål med turen:

  • Få kunnskap om kartleggings- og innsamlingsmetoder for ulike organismegrupper brukt ved utredninger av naturmangfold, vannkvalitet og miljøtilstand knyttet til vassdrag
  • Få innblikk i hvordan vassdraget driftes, vedlikeholdes og overvåkes
  • Lære om avbøtende tiltak for miljøpåvirkning, og reetablering og rehabilitering
  • av naturmark, ved byggingen av den nye og større dammen ved Svartavatnet på Gullfjellet
  • Bli kjent med brukermål, miljømål og tiltaksplan for deler av Arnavassdraget i forbindelse med den Regionale vannforvaltningsplanen for Hordaland som er ute på høring til 31. 12. 2014.
  • Ha det kjekt i vakre fjellomgivelser

Oppmøte

Parkeringsplass ved Osavatnet øverst i Bjørndalen 7. oktober kl. 16. 00.

Det koster kr 30 å parkere her. Enten du kan tilby plass i bil eller trenger skyss, ta kontakt med Anette (97180515) for organisering av transport.

Ta av fra Hardangerveien inn på Unnelandsveien, kjør videre oppover Gullfjellsveien til du kommer til parkeringsplassen ved Osavatnet. 

 

Se kart!