Du er her:

Falldekke av plast - til barnas beste?

Tid: 22.01.2020 kl. 08:30-11:00

Sted: Josefines gate 34, Oslo

Naturvernforbundet er bekymret for den økende andelen kunstig materiale i uteområdene til barnehagene, og da med særlig fokus på bruken av falldekke i plast som vi ser øker i omfang. Seminar vil belyse utfordringene knyttet til plastbruken, samt se på alternative løsninger.

Målet er at vi sammen kan skape gode argumenter som utformere, bestillere og oppdragsgivere kan bruke for å redusere bruken.

Det vil bli laget et lite kompendium med funnene, samt et argumentasjonskort. Seminaret vil bli streamet til Naturvernforbundets Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/naturvernforbund/videos?view=2&flow=grid&view_as=subscriber

Les mer om prosjektet her: www.naturvernforbundet.no/plastfribarnehage

Program

08:30–08:45    Mingling og frokost    
08:45–09:00    Velkommen ved Naturvernforbundet /Norske landskapsarkitekters forening (NLA) v/ Maren Esmark/Marit Hovi
09:00–09:15    Barn, natur og bevegelse v/ Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder    
09:15–09:30    Barns uteområder og arealbruk v/ Anne-Karine Halvorsen Thoren, NMBU     
09:30–09:45    Miljøgifter og forurensning v/Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet    
09:45–09:55    Pause        
09:55–10:15    Falldekker, kvalitet og rammer v/Klaus Sørensen, Lekolar    
10:15–10:35    Gummidekke, granulat, resirkulering til problemer v/Silje Naper Salomonsen, Trondheim kommune    
10:35–10:40    Universellutforming - muligheter og utfordringer v/Solvor Berlin Boasson, Nordre Follo kommune    
10:40–11:00    Diskusjon og oppsummering v/Naturvernforbundet

Om deltagerne: 

- Merete Lund Fasting; førsteamanuensis Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, fokus på barn, natur og bevegelse

- Anne-Karine Halvorsen Thoren; professor ved Fakultet for landskap og samfunn under Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU. Har blant annet gjennomført en landsdekkende studie om uteområder ved norske skoler og barnehager.

- Per-Erik Schulze, rådgiver i Naturvernforbundet med fagområdene miljøgifter, mikroplast og forurensning, avfall, forsøpling og produktsikkerhet.

- Silje Naper Salomonsen; rådgiver ved miljøenheten i Trondheim kommune siden 2008, har jobbet med miljøgifter, forurenset grunn, sedimentopprydding og gummigranulat.

- Klaus Sørensen; uteområde sjef Lekolar, sertifisert lekeplassinspektør, og mange år fra bransjen.

- Solvor Berlin Boasson; ergoterapeut og prosjektleder for universell utforming i Oppegård kommune, (Nordre Follo kommune)

 

 

Påmelding her: