Du er her:

Fjordfolk til kamp: Oslo står opp for Førdefjord og Repparfjord!

Tid: 28.09.2021 kl. 17:00-18:30

Sted: SALT, Oslo

28. September samles fjordfolk fra nord, sør og vest i Oslo for å støtte lokalbefolkninga ved Førdefjorden og Repparfjord. I Oslofjorden jobbes det for gjenoppliving av en død fjord, men vil regjeringa stanse ødeleggelsen av andre fjorder?

Bli med og lær hvilke muligheter en ny regjering har for å stanse gruveprosjektene ved Førdefjorden og Repparfjord, samt hindre alle framtidige planer om å dumpe gruveavfall i norske fjorder. Vi kan vise den nye regjeringa at fjordene får de aldri!

Norske fjorder er hjem til et unikt artsmangfold og gir folk tilgang til å høste av havets ressurser. I dag er allerede mange norske fjorder sterkt forurenset, og i blant annet Oslofjorden er det knapt fisk igjen. Vi har ingen flere fjorder å miste!

En av praksisene som har katastrofale følger for livet i fjordene er såkalt sjødeponi, altså at gruveselskaper kan dumpe restmaterialer rett i fjorden. Norge er et av to land i verden som fortsatt gir nye tillatelser til å dumpe gruveavfall i sjøen. Dette er i konflikt med minerallovens mål om bærekraftig mineralforvaltning, miljøfaglige råd og sunn fornuft.

Ved Førdefjorden i Vestland og Repparfjord i Finnmark kjemper lokalbefolkning, sjømat-, reiselivsnæring og reindriftssamer mot gruveprosjekter som vil ødelegge deres livs- og næringsgrunnlag. Sammen kan vi redde fjordene og fjellene og beskytte grunnlaget for samisk kultur og næring!

Det blir innledninger fra blant annet Natur og Ungdom om hvordan fjordene kan reddes i regjeringsforhandlingene, appeller fra blant annet AUF, Sosialistisk Venstreparti og lokale ildsjeler, samt kulturelle innslag. Det blir også mulighet til å smake på deilig sjømat og reinkjøtt.

Arrangementet er åpent for alle.

Vel møtt!

Hovedarrangører er Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.
Medarrangører/Støtteorganisasjoner er:
Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord
NEI til gruveavfall i norske fjorder