Du er her:

Fornybar energi - På lag med naturen?

Tid: 17.04.2015 kl. 09:00-15:30

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Hvorfor er det så store konflikter i dagens fornybarsatsing? Hvordan kan naturmiljøet ivaretas dersom vi skal bygge ut mer vind og vannkraft? Bli med på Samarbeidsrådet for naturvernsaker sitt seminar om fornybar energi og få med deg hva forskningen, forvaltningen og politikerne mener må til for å få en mer naturvennlig utbygging av fornybar energi.

Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen?

Utbygging av nett, vind- og vannkraft kan ofte ha konsekvenser på naturmiljøet, men trenger det å være slik? Dette vil vi få svar på årets SRN-seminar om fornybar energi. Foto: Scott Tucker, Øystein Engen, Oddvin Lund.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Werglandsveien 29
Tid: 17. april 2015, kl 09.00 – 15.30

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (WWF, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet) inviterer til vårt årlige seminar om fornybar energi og naturmiljø den 17. april i Litteraturhuset i Oslo. Målet med seminaret er å få fram om det er mulig å tilrettelegge for en mindre konfliktfylt fornybarsatsing der naturmiljøet ivaretas på en bedre måte enn i dag.
Alle presentasjonene fra seminaret finner du her.

Program:

9:00    Registrering og kaffe

Bolk 1   Framtidens fornybarsatsing
09:30    Velkomsthilsen ved WWF
09:40    Natur og klima, kan vi sikre begge deler? - Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet
10:00    Hvordan sikrer NVE nasjonale naturverdier i utbyggingssaker
             Per Sanderud, direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat
10:20    Hovedutfordringer ved dagens fornybarsatsing - innledning til debatt
10:30    Paneldebatt
            ”Hvordan kan fornybar energi bli mer naturvennlig?" Debattleder Aslak Bonde.
             Panelet: Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Rigmor Andersen Eide (Krf),
             Rasmus Hanson (MDG), John Andre Storebø (SP), Heikki Holmås (SV) og Oskar Grimstad (Frp)

Lunsj 11:30-12:30
 
Bolk 2  Den grønne tråden
12:30    Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi                Dag Henning Larsen, avdelingsdirektør Riksrevisjonen
12:45    På nett med naturen. Behov for overordnet planlegging, og erfaringer med økt involvering - Magne Maurset, avdelingsleder, Statnett
13:00    Perspektiver på vindkraftmarkedet i Norge - Ben Bjørke, teknisk salssjef SIEMENS (turbinleverandør)
13:15    Spørsmål
 
Minglepause 13:30-14:00
 
14:00    Forskningens bidrag innen utbyggingen av fornybar energi, om CEDREN prosjektene GOVREP og SusGrid -Audun Ruud, SINTEF
14:20    Hvordan gjør de det i Sverige? Flaggermus og vindkraft, så enkelt kan man unngå konflikter. Jens Rydell, flaggermusforsker
14:40   Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? - Caroline Lund, Advokatfirmaet Lund & Co
15:00    Spørsmål
15:30    Avslutning ved DNT

 

 

Internsamling for medlemmer
På kvelden inviterer vi alle medlemmer av hovedorganisasjonene til å bli med på en internsamling der vi fører diskusjonen videre på dagens tema. Det blir enkel middagsservering.
Tid: 17:00-20:00
Sted: Den Norske Turistforening (DNT) Youngstorget 1, 0181 Oslo

17:00     Velkomst og enkel middagsservering

17:15     Inspirasjonsforedrag: «Det skjulte potensialet i energieffektivisering. Hvorfor ny produksjon stadig prioriteres foran effektivisering og hvordan dette kan endres når perioden med grønne sertifikater går ut?» - Dag Arne Høystad, Naturvernforbundet
18:00     Organisasjonene orienterer om sine ståsteder i energipolitikken. «Hvorfor jobber vi som vi gjør, og hvorfor engasjerer vi oss i/ikke i alle deler av energipolitikken?»

18:30     Hvordan jobbe helhetlig for å vinne fram? - Ole Morten Fossli, Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland
Erfaringer og tips til hvordan man kan jobbe for å vinne fram konkrete saker. Engasjere folk, få med politikere, kommunen, media, bygge allianser med næringslivsinteresser og samarbeidspartnere.
19:00     Vi deler erfaringer og diskuterer hvordan organisasjonene kan jobbe med energi saker.
20:00     Oppsummering og avslutning

 

Har du spørsmål? ta kontakt med:
Honorata Kaja Gajda hkg@naturvernforbundet.no mobil: 97 63 97 83