Du er her:

Fossevandring - Meahccevággi – Suortevággi i Sørfjorden

Tid: 20.07.2014 kl. 10:00

Sted: Stordalsstrand i Sørfjorden, Tromsø kommune

Med snødekte tinder, isbreer, vatn, fosser, høgfjellssletter og heier er Stormheimen - Meahccevággi (området mellom Breivikeidet, Lavangsdalen og Sørfjorden) en unik fjellheime med skjønnhet som kanskje overgår fjellheimen på andre sida (Lyngsalpan). NVE har gitt konsesjon for å demme opp Sveingårdvatnet og regulere 4 andre vassdrag og bygge anleggsveier innover i fjellet. Får Troms Kraft det som de vil denne vakre fossen bli historie. Naturvernforbundet har anka sakene til OED. Fortsatt kan vi vandre i fred og ro som i lange tider bakover. Trygve og Per Bjørn er lommekjente og skal vise vei langs hver sin rute.

Image
Fossen i Suorten/Stordalsstrand. Fotograf: Ragnhild Sandøy

De siste årene er området stadig mer besøkt av naturkjennere og tindebestigere. Dette kystalpine fjordlandskapet har stor verdi, som bør sikres mot skjemmende naturinngrep.

Alternativ 1: starter ved gården der stien/veien til Sveingardvatnet (lokalt Stordalsvatnet og Sjådalsvatnet) starter. Følg traktorvei over et jorde som etter hvert går over i god rydda sti 1,5 km opp til Sveingardvatnet(280moh). Fra vatnet følger vi god sti på vestsida ca. 2.5 km før vi krysser den store Rieppeelva over ei bru. Stien er kloppet over myrpartiene. Tydelig sti til vakre Sjådalen.
Alternativ 2: er ei flott rute som passer best for de som ikke har høydeskrekk. Turen går på god sti opp fra grustaket forbi Stordalsfossen opp mot Meahccevággi og derfra går vi under Vázzoalgi(1084moh) til vi møter den andre gruppa i Sjådalen.
Felles rast med bål før returen ned til fjorden

Det er slak stigning og godt terreng å gå i. Oppe i skardet blir er en fantastisk utsikt mot bl.a. Jiehkkevárri(1834moh), Store Lakselvtinden(1616moh), Anderstinden(1221moh), Platåtoppen, Bálggesvárri(1627moh),  Lille Piggtinden/Sággečohkka(1032moh), Sieiditoppene(1046moh).

Avstand fra Tromsø: ca. 75 km og en drøy time,

Oppmøte: ved grustaket nesten ved veienden i Stordalsstrand/Suorttogáddi kl. 10.00

Guide: Trygve Indrevoll og Per Bjørn Lakselvnes

Arrangører: Naturvernforbundet i Troms i samarbeid med Gáisi samisk språksenter.

Litt om området:
NVE har gitt konsesjon for å demme opp Sveingårdvatnet og regulere 4 andre vassdrag og bygge anleggsveier innover i fjellet. Får Troms Kraft det som de vil denne vakre fossen bli historie.
Naturvernforbundet har anka sakene til Olje og energidepartemente (OED), du kan lese Naturvernforbundets brev til OED her.

Norges vassdrags- og energidirektoratet har nå sendt over positiv innstilling til Olje- og energidepartementet, les mer om saken her.

Rutebeskrivelse: http://kugo.no/2011/08/lille-rieppetinden-1109-moh/
Fossevandringen er støttet av Miljødirektoratet.