Du er her:

Fossevandring - Rotsunddalen

Tid: 15.06.2014 kl. 11:00

Sted: Rotsunddalen, Troms

Fra isbreene mellom høge fjell og tinder buldrer og strømmer elvene ned til Rotsunddalen Cohkolatvaggi. NVE har gitt klarsignal for nedbygging av flere av elvene. Dagens vandring går langs de deler som blir spart for framtida. Hanne skal vise vei, og vi skal raste i Pilteridalen.

Rotsunddalen

Rotsunddalen.

Start ved snuplassen ved Helgelibrua. Følge skogsveien fram til Øvre Tverrelva, deretter stien som går langs elva for det meste, fram til Nedrefossen. Der finnes en sti rett ned i "fosserommet". Over fossen er det utspring i berget der du kan ligge å se rett ned i fossefallet, ca 20 m. Så kan vi gå stien (gammel ved- og slåttevei) over Fossbakken, ved Øvrefossen. Der kan du gå ned mot fossekulpen, og der er et bergutspring der du kan ligge å se rett ned i fossen.

Vi kan gå inn til 4H- gammen i Pilteridalen og koke kaffe etterpå.

Iselva er ei sideelv til Rotsundelva og ei breelv som har sitt utspring fra isbreen Sorbmejiehkki.

Iselva avgrenses av Svartfjellet i nord (1183 moh), Sorbmegáisá (1288 moh) i vest, Stortinden (1077 moh) i sørøst og flere navnløse fjelltopper med kotehøyder fra 658 til 1280 moh. Øvre del av elva renner slakt i åpent landskap. Nedenfor breen renner elva i åpent landskap med slak helning. Fra kote 286 og ned til samløpet med Rotsundelva øker elvas helningsgradient gradvis og utgjør 14 %.

Det går en sti/kjørespor på 1,2 km fra der Iselva og Rotsundelva renner sammen til utløpet av Øvre Tverrelva. Derfra går det traktor-/skogsvei på 1,8 km til Helgeli. Derfra er det ca. 4 km til grenda Rotsundelv med forbindelse til E6.

NVE har gitt konsesjon til Nedre Tverrelva og Kristianelva kraftverk i Nordreisa kommune, og til Trollvikelva, Nomedal og Badjananjohka kraftverk i Kåfjord kommune. Samstundes har NVE avslått søknadane om bygging av kraftverk i Rotsundelva, Iselva og Øvre Tverrelva i Nordreisa kommune, og Sogeselva, Melen og Hanskejohka kraftverk i Kåfjord kommune. Her kan du lese NVE sitt avslag til Rotsundelva kraftverk.

Oppmøte: Helgeli oppe i Rotsunddalen kl. 1100

Guide: Hanne Kalseth Sandøy

Arrangør: Nordreisa lokallag

http://www.godtur.no/godtur/nyartikkel/dbarticle_preview.aspx?id=4754