Du er her:

Frokostmøte: Hva er galt med energieffektivisering?

Tid: 26.11.2021 kl. 07:45-09:30

Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo - Eller digitalt

Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen inviterer til frokostmøte 26. november på Mesh Youngstorget. Delta digitalt eller fysisk.

For å nå målet om 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, og for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050 er det avgjørende med en kraftig styrket satsing på energieffektivisering.

Det er derfor rart at støtteordninger avvikles eller svekkes, at stortingsvedtak om 10 TWh energisparing i bygg ikke følges opp med handlingsplan og at energieffektivisering knapt er nevnt i Hurdalplattformen med mer.

Vi spør derfor:
Hva er galt med energieffektivisering?

Vel møtt til frokostmøte 26. november 2021.
Frokost fra kl. 07.45. Møtestart kl. 08.15.

Fullt program

Facebook

Påmelding