Du er her:

Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?

Tid: 29.01.2019 kl. 08:00-10:30

Sted: Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14, Oslo

Jernbanealliansen, som Naturvernforbundet er med i, arrangerer sammen med Jernbanedirektoratet et frokostseminar om jernbaneutbygging og byutvikling.

Staten investerer mange titalls milliarder i jernbanenettet, særlig på Østlandet og inn mot de andre større byene. Kommunene bestemmer boliger og arbeidsplasser og har dermed mye av nøkkelen til samfunns- og miljønytte av investeringene. Kompakte byer med sentralt kollektivknutepunkt er attraktive for boligbygging og næringslivsetablering, styrker jernbanen og gir mindre lokal bilbruk.

Hvordan kan partene jobbe sammen for å få større nytte ut av jernbaneutbyggingen? Hva er de gode løsningene? Trenger vi bedre virkemidler?

Jernbanealliansen i samarbeid med Jernbanedirektoratet inviterer til frokostmøte. Vi håper på interesse fra både politikere og byråkrater sentralt og lokalt og fra dem som jobber med byutvikling og arealplanlegging i kommunene – og ellers andre interesserte.

Sted: Auditoriet i Posthuset ved Oslo S (Biskop Gunnerus’ gate 14)

Tid: 29. januar kl. 08.00–10.30 (faglig program fra kl. 08.30)

Program

08.00–08.30

Frokostservering

 

08.30–08.45

Velkommen – og kort innledning

Jernbanedirektoratet + Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen

08.45–09.05

Gode byer og tettsteder omkring jernbaneknutepunkt

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

09.05–09.20

Jernbanebasert by- og tettstedsutvikling

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister

09.20–09.30

Korte spørsmål og kommentarer

 

09.30–09.45

Planer for byutvikling i Porsgrunn som ledd i jernbaneutbygging

Øistein Brinck, kommunalsjef i Porsgrunn kommune

09.45–09.55

Hvordan leve med jernbanen – 20 års erfaring med Gardermobanen gjennom Lillestrøm

Grethe Salvesvold, kommunaldirektør i Skedsmo kommune

09.55–10.05

Pågående byutvikling i regi av Bane NOR Eiendom

Petter Eiken, adm. dir. i Bane NOR Eiendom

10.05–10.15

KS’ syn på virkemidler for samhandling mellom staten, regionene og kommunene

Toril Fagerbekk, avdelingsdirektør i KS

10-15–10.30

Spørsmål, oppsummering og avslutning

 


Arrangementet er gratis

Påmelding innen 24. januar kl. 14: Trykk her

Programmet er også tilgjengelig her (i tilfelle oppdateringer)

NB! Vi planlegger å strømme arrangementet, slik at det blir mulig å følge med på det uten å møte opp fysisk. Send e-post til post@jernbanealliansen.no dersom du er interessert i å delta på møtet elektronisk.

Mer informasjon:
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, e-post:
post@jernbanealliansen.no, tlf.: 95 86 00 50

Ove Skovdahl, seksjonssjef i Jernbanedirektoratet, e-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Les mer om Jernbanealliansen her