Du er her:

Global klimastreik / Global climate strike

Tid: 20.09.2019

Sted: Hele verden

På streiken i Oslo skal Amnesty International dele ut Ambassador for Conscience Award, som Greta Thunberg har vunnet med Fridays for Future-bevegelsen, som alle streikere er en del av. / At the strike in Oslo, Amnesty International will give out the Ambassador for Conscience Award, which Greta Thunberg has won with the Fridays for Future movement, which everyone striking is a part of (English below).


Den 15. mars 2019 var over 1,8 millioner ungdommer på 2 350 steder i 125 land i streik for klima. I Norge streiket mer enn 40 000 elever og studenter for klima fredag 22. mars 2019.

For denne globale streiken og aksjonsuka vil studenter og ungdom få støtte fra alle samfunnslag over hele verden - dette er virkelig en global streik. Målet er ikke bare å løfte unges stemmer, men å vise at de ikke er alene!

- "Regjeringer må handle nå!", skal vi rope sammen!

I mange land vil det være en generalstreik, også kalt «jordstreiken», der folk fra alle sektorer går ut i streik 20. og 27. september. I Norge streiker ungdommer og studenter på begge disse fredagene, men hovedstreiken blir den 20. Den ukentlige klimastreiken i Oslo vil ha et internasjonalt fokus.

På streiken i Oslo skal Amnesty International dele ut en pris til streikerne: Greta Thunberg har vunnet ‘Ambassador for Conscience Award’ sammen med Fridays for Future-bevegelsen, som alle streikere er en del av.

Hvis det allerede er en streik der du bor inviterer vi deg til å opprette et lokalt arrangement så snart som mulig og dele det slik at vi kan sentralisere alle hendelser på verdenskartet.

Si ifra til Skolestreik for Klima - Norge om streiken ved å sende dem en melding og legge dem til som medarrangør på et Facebook-arrangementet.

Les mer om den globale streiken i Norge på Facebook.

Her kan du lese mer info om hvordan du starter en streik.

Les mer om streiken i: 

Naturvernforbundet oppfordrer medlemmer til å bli med på streikene der de allerede finnes eller å lage egen!
 

ENGLISH

On March 15th 2019, more than 1,8 million young people in 2350 cites in 125 countries across the world were on school strike for the climate. In Norway more than 40 000 youths striked for climate March 22 2019.

For this global strike and action week students and youths will be joined by people from all sections of society in countries over the whole world - this is truly a global strike. The goal of this week is not only to let young voices be heard, but to show that they are not alone!

–"Governments need to act now!" we can all shout in unison

In many countries there will be a general strike, called the Earth strike, where people from all sectors join the strike 20th and 27th of September. In Norway youths, young adults and students strike both these Fridays, but the main strike will be the 20th. The weekly climate strike in Oslo will have an international focus.

At the strike in Oslo, Amnesty International will give out a price to the striking students and students: Greta Thunberg has won the Ambassador for Conscience Award with the Fridays for Future movement, which everyone striking is a part of.

If there isn't already a strike where you live, we invite you to start your local event as soon as possible and spread the word so that we can centralize all events on the world map.

Let "Skolestreik for Klima - Norge" know about the strike by sennding them a message and adding them as co-hosts on Facebook.

Read more about the Global Climate Strike in Norway on Facebook.

Learn more here about how to start a strike.

Read more about the Oslo strike on Facebook.

Read more about the strikes in: 

Friends of the Earth Norway encourages all members to participate in strikes where they are already planned or arrange their own!