Du er her:

Globale konsekvenser av nasjonale utslipp

Tid: 20.09.2018 kl. 15:00-18:00

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Foreningen Grunnloven § 112, i samarbeid med Naturvernforbundet, ønsker velkommen til seminaret «Globale konsekvenser av nasjonale utslipp».

Vi vil i den første delen av seminaret få belyst viktigheten av en effektiv klimapolitikk og -regulering, nyanser av innholdet i grunnlovsparagrafen og en statusoppdatering i klimasøksmålet.

Andre del av seminaret vil ta for seg et annet høyst dagsaktuelt tema; plastforurensning. Belyst gjennom stor mediedekning de siste månedene har et nytt grenseoverskridende miljøproblem vist seg. Vi utfordrer paneldeltakerne til å utforske mulighetene for rettslig regulering av dette problemet.

Ordstyrer vil bli annonsert. Vi tar forbehold om mulige endringer i programmet.

Her finner du arrangementet på Facebook!

PROGRAM:

15.00 – 15.10 Velkommen

  • Styreleder i Foreningen Grunnloven § 112, Hans Morten Haugen, ønsker velkommen og gir en kort innledning.

15.10 – 16.30 DEL 1: Klima

15.10 – 16.00 Innlegg fra:

  • Bård Lahn, klimaforsker hos Cicero: Hvilken klimapåvirkning og hvilket ansvar har Norge?
  • Dagny Ås Hovind, advokatfullmektig hos Glittertind: Hvilke krav stiller § 112s til utredning av globale klimakonsekvenser?
  • Cathrine Hambro, partner hos Wahl-Larsen og prosessfullmektig i klimasøksmålet: Hva er problemene med dommen fra Oslo tingrett? Hva er status for arbeidet med klimarettssaken?

16.00 – 16-30 Samtale og spørsmål fra salen.

16.30 – 16.50 Pause med lett servering

16.50 – 18.00 DEL 2: Plast

16:50 – 17:15 Innlegg fra:

  • Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet: Er plastforurensning lovlig i Norge?
  • Linda Finska, stipendiat hos K.G. Jebsen-senter for havrett på UiT: forhindring av plastsøppel i et internasjonalt miljørettslig perspektiv.

17:15-17:30 Samtale og spørsmål fra salen.

17:30-18.00 Paneldebatt: Kan Grunnloven § 112 brukes som verktøy/virkemiddel? Er jussen riktig verktøy?