Du er her:

Granryddedagen 2021

Fra 25.09.2021 til 26.09.2021 kl. 23:59

Sted: Hele landet

25.-26. september skal Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, WWF og Sabima arrangere en landsomfattende granryddedag for å sette fokus på problemer knytta til fremmede treslag.

Vi ønsker så mange lokale aksjoner som mulig for å løfte fram problemet både hos skogeiere, politikere og folk flest gjennom aksjoner og medieomtale av problemet.

Målet er å få økt fokus på problemet med fremmede arter og få flere med i kampen mot det som i dag faktisk er lovlig utplanting av disse «skogens pukkellakser». Vi må synliggjøre problemet og skape endret forvaltning for å redusere problemet i framtiden.

Vi ønsker oss mange lokale aksjoner over hele landet i september og håper så mange lokal- og fylkeslag som mulig vil delta på dette. Vi oppfordrer til å samarbeide med de andre organisasjonene lokalt og til å etablere gode allianser med andre aktører, f.eks. skogeiere som vil fjerne uønska granarter på sin eiendom. Vi ønsker også at det tas bilder og video av selve aktivitetene og at granryddedagen formidles på sosiale medier. Her kan dere få hjelp fra sekretariatet om nødvendig. Det oppfordres også til å inivitere med media på granryddedagen for å skape økt forståelse om hvorfor fremmede arter er et stort og uønsket problem.

Les mer om granryddedagen hos Norsk Botanisk Forening!