Du er her:

Hva trengs fra det offentlige for å redusere privatpersoners overforbruk?

Tid: 19.11.2018 kl. 08:30-12:00

Sted: ByKuben, Myntgata 2, Oslo

Nærings- og organisasjonslivets innspill til regjeringens sirkulærøkonomistrategi. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Påmelding her: https://goo.gl/yzL9Er

Ansvaret for å begrense forbruket er noe myndighetene ofte overlater til både næringslivet og folk flest. For å begrense klimaendringer, samt nå FNs bærekratsmål, må forbruket vårt ned. Men forbruksmønsterets rolle i det grønne skiftet er underkommunisert. En voksende andel av næringslivet tar nå heldigvis til seg elementer fra sirkulærøkonomien, men dette må understøttes av statlige virkemidler for å virkelig monne. Hvordan kan forbruk reguleres i en mer bærekraftig retning, og hvordan kan organisasjons- og næringslivet bidra til forbrukeres selvregulering?

08.30 Frokost med mingling

08.55 Presentasjon av ByKuben - Oslos senter for byøkologi (v/prosjektmedarbeider Kaja Fjørtoft)

09.00 Velkommen (v/Preben Carlsen i Oss vs. klimaendringene)

09.05 Innledninger:

- På vei mot ansvarlig forbruk? (v/forsker Harald Throne-Holst i Forbruksforskningsinstituttet SIFO)

- Hvordan kan vi få folk til å redusere forbruket? (v/fagdirektør handel Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet)

- Hva skal til for å utvikle et reparasjonssamfunn? (v/prosjektleder Kaja Ahnfelt i Restarters Oslo)

- Hva skjer med forbrukspolitikk i EU og Norge? (v/leder strategi Cathrine Barth i Circular Norway)

09.45 Caser fra Norge og Europa som synliggjør konkrete muligheter og utfordringer næringslivet har opplevd:

- IKEA (v/bærekraftsjef Anders Lennartson)

- Finn.no (v/administrerende direktør Anders Skoe)

- NORSIRK (v/kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby)

- Elektronikkbransjen (v/administrerende direktør Jan Adelsten Røsholm)

- H&M og Repairable (v/henholdsvis kommunikasjonsansvarlig Kristin Fjeld og daglig leder Ingvill Kerob)

- Bergans of Norway (v/bærekraftsutvikler Yngvill Ofstad)

- Tooler (v/daglig leder Åsgeir Helland)

- The Restart Project (v/Business Development Lead & Co-founder Ugo Vallauri)

- Fjong (v/bærekraftssjef Hanne Høiesen)

10.35 Pause

10.45 Workshop i grupper - Nærings- og organisasjonslivets innspill til regjeringens sirkulærøkonomistrategi om hva som trengs fra det offentlige for å redusere privatpersoners overforbruk

11.30 Presentasjoner av gruppenes innspill i plenum

11.53 Appell om å stille seg bak kravet om fritak for merverdiavgift (mva) på reparasjon og utleie av klær og sko, tur- og sportsutstyr, møbler, verktøy og elektronikk (v/Naturvernforbundet)

11.55 Takk for nå og kort om hvordan dette blir fulgt opp og tatt videre (v/Preben Carlsen i Oss vs. klimaendringene)

12.00 Slutt

Seminaret gjennomføres med støtte fra Utenriksdepartementet, Oslo kommune og IKEA.