Du er her:

Hvordan jobbe med arealplanlegging (Tillitsvalgtseminar)

Tid: 17.09.2020 kl. 19:00-20:00

Sted: Digitalt seminar

Hvordan jobbe med arealplanlegging - webinar 4 av 13 i tillitsvalgtseminaret 2020.

Les mer om tillitsvalgtseminaret 2020 og meld deg på her

 

Fagsjef Holger Schlaupitz innleder om hvordan arbeide med arealplanlegging i lokal- og fylkeslag. Mange av de viktigste sakene i Naturvernforbundet handler om arealplanlegging - nye veier, nedbygging av matjord eller omdisponering av verdifulle naturarealer. På dette seminaret ser vi nærmere på noen lokale eksempler og hvordan lag konkret jobber med slike saker.