Du er her:

Hvordan Urgenda vant klimasøksmålet i Høyesterett

Tid: 21.10.2020 kl. 19:00-20:30

Sted: Webinar på Facebook

Webinar om det nederlandske klimasøksmålet, som vant fram i landets høyesterett.

Hvilke lærdommer kan vi trekke fra saken i Nederland når klimasøksmålet skal opp i norsk Høyesterett? Møt Marjan Minnesma fra organisasjonen Urgenda, som sto sentralt i det nederlandske klimasøksmålet.
En historisk sak skal opp i Høyesterett 3. november. Norske miljøorganisasjoner har stevnet staten for brudd på grunnloven i det såkalte klimasøksmålet.
 
Grunnlovens paragraf 112 sier at "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares." Spørsmålet er om staten brøt denne loven da de tildelte nye oljelisenser i Arktis. Det mener saksøkerne i klimasøksmålet, den aller første saken der paragraf 112 blir behandlet i en domstol. I Nederland vant saksøkerne en tilsvarende sak i Høyesterett i 2019. Hva kan vi lære av saken som ble ført der?
 
De norske miljøorganisasjonene forteller om hvorfor de har gått til det drastiske skrittet å saksøke den norske staten for brudd på Grunnloven. Hvordan har saken nådd helt til Høyesterett, som den første miljøsaken på 40 år? Og er det i det hele tatt en sjanse for at organisasjonene vinner?

Se webinaret her!