Du er her:

Karbonavgift til fordeling – et taktskifte i klimapolitikken?

Tid: 19.11.2016 kl. 12:00-15:00

Sted: Miljøhuset, Mariboes gate 8

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer til gratis mini-seminar om karbonavgift til fordeling.

For å nå klimamålene er det aktuelt å innføre forskjellige former for miljøavgifter. En av de mest skånsomme måter å gjøre dette på er med "Karbonavgift til fordeling" (KAF). Venstres og FrPs studietur til British Columbia i sommer har aktualisert denne typen virkemiddel. MDG har dessuten innlevert forslag for Stortinget om utred­ning av innføring av KAF i Norge, og dessuten foreslått 5 kroner økt bensinpris med full refusjon til folket med et likt beløp til hver. Karbonavgift til fordeling framstår som en av de viktigste klimapolitiske sakene i starten av den lange valgkampen.

Debatten så langt har vist at det er mange måter å implementere både innkrevingen av avgiften og tilbake­betalingen av avgiftsinntektene. Spørsmålene er mange:

Hva kan vi lære av British Columbia, Alberta og Sverige?
Holder det å gi dagens avgiftssystem «et par omdreininger» til?
Hvor mye av avgiftsinntektene bør refunderes til folket? Kontant eller som skattekutt?
Bør midlene heller gå til grønne eller andre gode formål?
Hva med «karbonlekkasje»?
Hva med forholdet til EUs kvotesystem?

Disse spørsmålene fortjener debatt. Naturvernforbundet og Besteforeldreaksjonen inviterer derfor til mini-seminar, og håper klimainteresserte politikere og andre benytter anledningen til nødvendige avklaringer.

Foreløpig dagsorden
               
12:00     Velkommen og praktisk informasjon
                12:05     KAF som mulig virkemiddel i norsk klimapolitikk, åpningsinnlegg (10 min):
                Intro: Hva er KAF, og hva er alternativene?
                Rasmus Hansson (MDG)
                Heikki Holmås (SV)
                Audun Otterstad (A)
                Tord Hustveit (V)
                Gunnar Steinsholt (Fagforbundet)
                Arild Hermstad (Framtiden i våre hender)
                Maren Esmark (Naturvernforbundet, møteleder)
                13:15     Kaffepause
                13:30     Spørsmål og debatt, med mulige bidrag fra salen

Spørsmål om seminaret kan rettes til: Hallvard Birkeland, 905 74 018, post@birk.me

Arrangementet på Facebook

Lenker til aktuelle ressurser:
Besteforeldrenes side om karbonavgifter
Naturvernforbundets side om KAF
Civita-rapporten Karbonavgift som nullsumskatt
Representantforslag om utredning av KAF i Norge