Du er her:

Klima lokalt

Tid: 20.02.2016 kl. 10:00-16:00

Sted: Miljøhuset, Mariboes gate 8, Oslo

Naturvernforbundet arrangerer seminar om hvordan arbeide med klima- og miljøspørsmål der du bor.

Her finner du presentasjoner og andre ressurser fra seminaret lørdag 20. februar 2016.

Under er programmet.

Seminaret er dagen etter Broen til framtiden som er en stor konferanse Naturvernforbundet arrangerer sammen med fagbevegelse, forskere og trossamfunn. Vi oppfordrer alle til å bli med på både Broen til framtiden og Klima lokalt.

Seminaret er gratis. Naturvernforbundet dekker reise for alle medlemmer. Kom og bli inspirert til å vinne klimakampen lokalt!

PROGRAM - PÅMELDING - PRAKTISK

PROGRAM

10.00-10.30 Fra Paris til Nordens Paris ved Silje Lundberg
Naturvernforbundet kjemper globalt og lokalt. Nå må vi følge opp Paris-avtalen ved å få til gode løsninger over hele landet.

Silje Lundberg er nestleder i Naturvernforbundet og fylkesleder i Troms. Silje deltok på klimatoppmøtet i Paris, både på innsiden av forhandlingene og som demonstrant ute i gatene. Til vanlig kjemper hun for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, for fjorder uten gruveslam og for et bedre miljø i Tromsø hvor hun bor.

10.30-12.00 Naturvernforbundet løser byenes trafikkproblemer
I valgkampen 2015 var Naturvernforbundet med å løfte miljøsaken og legge premissene for debatten flere steder. I Oslo utarbeidet vi en alternativ Oslopakke 3 og i Bergen ble en visjon for 2030 presentert og diskutert.

Hvorfor kan vi ikke bygge oss ut av køene?
Aud Tennøy, forsker Transportøkonomisk institutt

Gode, grønne Bergen
Gabriel Fliflet, Naturvernforbundet Hordaland

"Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen. Aldri har det vært satset mer på å øke biltrafikken" står det på forsiden av "Gode, grønne Bergen".

Les mer om visjonen Gode, grønne Bergen

Alternativ transportplan for Oslo
Holger Schlaupitz, fagsjef Naturvernforbundet

I Oslo ble E18 og fremtidens transportløsninger en het valgkampsak, bl.a. takket være Naturvernforbundet.

Les mer om Naturvernforbundets alternative transportplan for Osloregionen

12.00-13.00 Gratis lunsj

13.00-14.00 Hvordan bli Norges beste klimakommune?

Hva er kravene til kommunenes klima- og energiplanlegging og hva er suksessfaktorene? Simen Pedersen, Vista Analyse, som har skrevet rapport om erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging

Hvordan kan vi påvirke slik at kommunene lager gode planer og følger dem? Thomas Cottis, Naturvernforbundet i Hedmark

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Hvordan få flere med på laget?
Rundt omkring i Norges land inviterer Naturvernforbundet stadig til spennende arrangementer.  Vi vil presentere noen gode ideer til temaer og praktiske tips for slike møteplasser. Hvordan kan møteplassene gi flere medlemmer og økt aktivitet? Og hvordan bruker vi nett og sosiale medier til å nå ut med budskapet, få med flere og vinne saker?

Innledninger ved Anders Haug Larsen (klimarådgiver Naturvernforbundet) og Eivind Trædal (kommunikasjonsrådgiver Naturvernforbundet)

15.00-15.15 Pause

15.15-15.45 Bytte, reparere og ta vare på det du har
Naturvernforbundet har lansert «Ta vare på det du har» og 16. april blir det nasjonal klesbyttedag. Hvordan gjør vi kampanjen til en suksess?

Innledninger ved Martin Leander M. Brandtzæg (prosjektleder Naturvernforbundet) og Monica Rønning (Naturvernforbundet i Lillehammer) som har arrangert byttemarkeder i flere år

15.45-16.00 Avslutning med informasjon om alt som skjer fremover

Etter seminarslutt kl. 16 er det mulig å være med på felles middag. Denne betales av den enkelte.

 

PRAKTISK

Seminaret finner sted i Miljøhuset i Mariboes gate 8. Seminaret er gratis og åpent for alle. Det serveres lunsj.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Audun Randen Johnson (arj@naturvernforbundet.no / 97 59 32 78).

Påmelding til seminaret

Seminaret på Facebook

Reise
Naturvernforbundet dekker billigste og mest miljøvennlige reise for medlemmer. Ta vare på kvitteringer.

Er du ikke medlem, kan du bli det her.

Overnatting

Vi oppfordrer de som kan til å overnatte privat eller ordne overnatting på egenhånd. Hvis det er behov for hjelp, kan vi bistå.