Du er her:

Klimabrølet

Tid: 27.08.2021

Naturvernforbundet støtter Klimabrølets krav om politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur, i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger.

Bli med du og på verdens lengste og viktigste brøl for klima og natur!