Du er her:

Klimaseminar for studenter 2019

Fra 21.09.2019 til 22.09.2019 kl. 23:59

Sted: Høgskolen i Østfold, Halden

Studentlagene til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er med på å redde verden! På gratis Klimaseminaret 2019 kan alle miljøinteresserte studenter diskutere hvordan du kan bidra til klimakampanjer som klimasøksmålet mot staten og skape klimavennlige studiesteder.

Klimaseminar for studenter

Seminaret er gratis og åpent for alle studenter - førstemann til mølla! Meld deg på i skjemaet nederst.

Seminaret er støttet av Norad. Information in English below. Del seminaret på Facebook!

PROGRAM - PRAKTISK - ENGLISH - PÅMELDING

Program

Vi skal diskutere hvordan studenter kan jobbe med følgende temaer i det neste akademiske året:

  • Klimasøksmål mot staten i november 2019.
  • Kampanje mot Equinors oljeboring i Australbukta ('Fight for the Bight'-kampanje).
  • Akademiavtalene mellom utdanningsinstitusjoner og Equinor.
  • Studiestreik for klima.

Detaljert program oppdateres nærmere seminaret!

Praktisk

Tid: lørdag 21. september kl. 11 til ca. 17.00 og søndag 22. september kl. 10 til ca. 15.30.

Sted: Høgskolen i Østfold, B.R.A. veien 4, Remmen, Halden.

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det blir fellesreise fra Oslo til Halden lørdag morgen. Deltagerne fra andre steder enn Østlandet anbelfas til å dra til Oslo på nattog (natt til lørdag) eller overnatte privat i Oslo fredag kveld slik at de kan bli med på fellesreisen. Det blir en stor studiestreik i Oslo på fredagen som en del av globale klimastreiker, som kan være av stor interesse for deltagere! Detaljene om fellesreise legges ut før seminaret.

Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag. Er du ikke medlem i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet? Meld deg inn i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet!

Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise opptil 2000,- per reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher på adf@naturvernforbundet.no.

Overnatting: Overnatting tilbys så mange som mulig (førstemann til mølla) i Halden på lørdag kveld. Hvis du trenger hjelp med overnatting på fredag eller lørdag ta kontakt på adf@naturvernforbundet.no.

English

Friends of the Earth and Young Friends of the Earth's student groups work to save the planet! At this free Climate Conference 2019, any students interested in the environment can learn more about how to contribute to climate campaigns in Norway, like the climate lawsuit against the Norwegian state, and make your university or college more climate-friendly.

The conference is open to all students. The conference will be mostly in Norwegian but we will help with translation for those who need it.

We will discuss how students can work on the following topics in the next academic year:

  • Climate lawsuit against the state in November 2019.
  • The Campaign against Equinor's oil drilling in the Great Australian Bight ('Fight for the Bight' campaign).
  • The academy agreements between educational institutions and Equinor.
  • Student climate strikes.

An updated program will be made available before the seminar!

When: Saturday 21st September 11-17.00 and Sunday 22nd September 10-15.30.

Where: Østfold University College (Høgskolen i Østfold), B.R.A. veien 4, Remmen, Halden.

Food: There will be free lunch on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: Participants can travel together from Oslo to Halden on Saturday morning. Participants from outside Østlandet are encouraged to come to Oslo by night train on Friday night/Saturday morning or use private accommodation in Oslo on Friday night. There will be a large study strike on the Friday in Oslo as a part of the global climate strikes, which might be something participants want to see! More details about travelling from Oslo on Saturday morning will be released before the seminar.

We can cover some travel expenses. We recommend students to travel together.

Members in student groups can cover their travel expenses through their student group.

If you aren't a member, you can join either Young Friends of the Earth or Friends of the Earth!

Student members who aren't linked to particular student group can apply for travel expenses. Contact Aled Dilwyn Fisher on adf@naturvernforbundet.no.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants as possible (first come, first serve) for Saturday night in Halden. Contact adf@naturvernforbundet.no if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday.

Please register below or contact adf@naturvernforbundet.no for more information.

Påmelding

Fyll ut skjemaet under for å melde deg på!