Du er her:

Klimaseminar for studenter 2019

Fra 21.09.2019 til 22.09.2019 kl. 23:59

Sted: Clarion Collection Hotel Park, Halden

Studentlagene til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er med på å redde verden! På gratis klimaseminar kan alle miljøinteresserte studenter diskutere hvordan man kan bidra til klimakampanjer som klimasøksmålet mot staten og skape klimavennlige studiesteder.


Seminaret er gratis og åpent for alle studenter - førstemann til mølla! Meld deg på i skjemaet nederst.

Seminaret er støttet av Norad. Information in English below. Del seminaret på Facebook!

PROGRAM - PRAKTISK - ENGLISH - PÅMELDING

Program


FREDAG 20. SEPTEMBER

19.00 Kvelden før seminaret - film- og pizzakveld på Miljøhuset (Mariboes gate 8, Oslo)

LØRDAG 21. SEPTEMBER

08.45 Oppmøte på Oslo Sentralstasjon (Oslo S)

09.01 Tog til Halden 
 
10.52 Ankomst Halden
Innsjekk på hotell, registrering, snacks og kaffe

12.00 Velkommen til klimaseminaret og Halden!
Miljøutfordringer og aktivisme i Halden - Elin Ajer Stenersrød Andreassen, Naturvernforbundet i Halden

12.30 "Fight for the bight:" kampanje mot Equinors oljeboring i Australbukta
Kylie Wrigley og Bonnie Challenor, Fight for the Bight Norge

13.30 Lunsj/pause 

15.30 Klimasøksmålet Arktis - hvorfor saksøker vi staten og hva kan studenter gjøre?
Helga Lerkelund, Naturvernforbundet, og Lea Justine Nesheim, Natur og Ungdom

17.00 Oljesmurt akademia? Universiteters og høgskolers investeringer og avtaler med olje- og gasskonserner
Martin Normann, Greenpeace

18.30 Middag     

19.30 Filmvisning: Ekspedisjon barents  

SØNDAG 22. SEPTEMBER
        
09.00 Hvordan "grønne" studiestedene våre?
Aurora Kobernus, Naturvernstudentene på Universitetet i Oslo

10.00 Hvilke saker skal vi jobbe med dette året og hvordan?
Verksted og gruppearbeid

11.30 Skogtur og lunsj med Naturvernforbundet i Halden 
Fellesreise til og skogtur i kommuneskogen Ulveholtet utenfor Halden.
  
16.05 Tog til Oslo/hjem  

Praktisk


Sted: Clarion Collection Hotel Park Halden, Marcus Thranesgt. 30, 1776 Halden.

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det blir fellesreise fra Oslo til Halden lørdag morgen. Deltagerne fra andre steder enn Østlandet anbefales til å dra til Oslo på nattog (natt til lørdag) eller overnatte privat i Oslo fredag kveld slik at de kan bli med på fellesreisen. Det blir en stor studiestreik i Oslo på fredagen som en del av globale klimastreiker, som kan være av stor interesse for deltagere!

Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag. Er du ikke medlem i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet? Meld deg inn i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet!

Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise opptil 2000,- per reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher på adf@naturvernforbundet.no.

Overnatting: Overnatting tilbys så mange som mulig (førstemann til mølla) i Halden på lørdag kveld. Hvis du trenger hjelp med overnatting på fredag eller lørdag ta kontakt på adf@naturvernforbundet.no.

English


Friends of the Earth and Young Friends of the Earth's student groups work to save the planet! At this free Climate Conference 2019, any students interested in the environment can learn more about how to contribute to climate campaigns in Norway, like the climate lawsuit against the Norwegian state, and make your university or college more climate-friendly.

The conference is open to all students. The conference will be mostly in Norwegian but we will help with translation for those who need it.

Presentations are available below in the links on the titles or names of presenters.

FRIDAY 20TH SEPTEMBER

19.00 The night before the conference - film and pizza night at Miljøhuset (Mariboes gate 8, Oslo)

SATURDAY 21ST SEPTEMBER

08.45 Meet at Oslo Central Station (Oslo S)

09.01 Train to Halden
 
10.52 Arrival in Halden
Check-in at the hotel, registration, snacks and coffee

12.00 Welcome to the climate conference and Halden!
Environmental issues and activism in Halden - Elin Ajer Stenersrød Andreassen, Friends of the Earth Norway in Halden

12.30 "Fight for the bight:" the campaign against Equinor's oil drilling in the Great Australian Bight
Kylie Wrigley and Bonnie Challenor, Fight for the Bight Norway

13.30 Lunch/break

15:30 The Arctic climate lawsuit - why are we suing the state and what can students do?
Helga Lerkelund, Friends of the Earth Norway, and Lea Justine Nesheim, Youngs Friends of the Earth Norway

17.00 Fossil fuels in academia - universities and colleges' investments and agreements with oil and gas companies
Martin Normann, Greenpeace Norway

18.30 Dinner

19.30 Film screening: Expedisjon barents

SUNDAY 22ND SEPTEMBER
        
09.00 How do we "green" our campuses?
Aurora Kobernus, Friends of the Earth at the University of Oslo

10.00 What issues will we work on this year and how?
Workshop and group work

11.30 Walk and lunch in the forest with Friends of the Earth Norway in Halden
Trip to and walk in the Ulveholtet municipal forest outside Halden.
 
16.05 Train to Oslo / home

Where: Clarion Collection Hotel Park Halden, Marcus Thranesgt. 30, 1776 Halden.

Food: There will be free lunch on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: Participants can travel together from Oslo to Halden on Saturday morning. Participants from outside Østlandet are encouraged to come to Oslo by night train on Friday night/Saturday morning or use private accommodation in Oslo on Friday night. There will be a large study strike on the Friday in Oslo as a part of the global climate strikes, which might be something participants want to see!

We can cover some travel expenses. We recommend students to travel together.

Members in student groups can cover their travel expenses through their student group.

If you aren't a member, you can join either Young Friends of the Earth or Friends of the Earth!

Student members who aren't linked to particular student group can apply for travel expenses. Contact Aled Dilwyn Fisher on adf@naturvernforbundet.no.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants as possible (first come, first serve) for Saturday night in Halden. Contact adf@naturvernforbundet.no if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday.

Please register below or contact adf@naturvernforbundet.no for more information.

Påmelding


Fyll ut skjemaet under for å melde deg på!