Du er her:

Klimaskog - Klima mot natur?

Tid: 20.10.2020 kl. 10:00-12:00

Sted: Digitalt seminar - følg med på Facebook

Skogen er og har vært en viktig ressurs, for mennesker og natur.

Se Facebook-arrangement her!

Klimapanelet og Naturpanelet har nylig kommet med hver sin rapport som maler et dystert bilde av statusen for klima og natur på jordkloden. Kampen mot klimaendringer har rettet blikket mot skogen. Klimaskog har derfor blitt et nytt begrep og viser til skogens rolle som karbonsluk og karbonlager. Hva er skogbrukets rolle og hvilken skog bør vi satse på? Blir naturen glemt i kampen mot klimaendringene, og vil det være mulig å sikre gode klimatiltak med skog samtidig som man ivaretar naturen?

Vi legger opp til en nyansert debatt mellom forskning, skogbrukere og naturverneres perspektiver.

Ordstyrer og debattleder: Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland

Program:

10:00: Åpning av seminar v/ Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland

10:05: Skogens naturmangfold, naturskog vs. kulturskog v/ Tone Birkemoe, Professor i entomologi, NMBU

10:25: Skogen som karbonsluk og karbonlager - Karbonlagring i jord relatert til trær og mykorrhiza v/ Line Nybakken, professor i anvendt skogøkologi, NMBU

10:45: Bestemmes snart

11:10: Skogen som klimatiltak – skognæringens syn v/ Ida Aarø, rådgiver frivillig vern, skog og klima, Norges skogeierforbund

11:30: Skogen som klimatiltak – naturvernets syn v/ Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold, WWF Verdens naturfond

11:40: Paneldebatt

12:00: Slutt

SLIK FØLGER DU MED:
Live-streamen vil ligge som et innlegg både i dette arrangementet, og på Naturvernforbundet sin Facebookside. Det aller letteste er å få en påminnelse, slik: Omtrent to timer før live-sendingen, legger vi ut et innlegg hvor det står at vi snart kommer live. Trykk på "Få påminnelse" eller "Get reminder", da vil du få et varsel/notification når sendingen starter, og du kan trykke direkte på varselet for å få opp livesendingen.

OBS OBS: Noen av webinarene våre blir utsatt for phising-angrep, det vil si at det dukker opp linker til andre sider som er svindel. IKKE klikk på disse linkene, og IKKE gi fra dere kredittkortinformasjon! Webinaret er helt gratis og strømmes direkte på Facebook, uten at du må klikke deg videre til noen nettside. Vi gjør vårt beste for å stoppe disse angrepene og slette linkene fortløpende.