Du er her:

Landsstyremøte i Naturvernforbundet 1/21

Fra 27.02.2021 kl. 09:30 til 28.02.2021 kl. 20:30

Sted: Digitalt møte

Naturvernforbundets landsstyre møtes til møte lørdag 27.–søndag 28. februar 2021.

Agenda for møtet

 1. Konstituering
 2. Protokoll fra LAS 07-20
 3. Politisk innledning
 4. Foreløpig regnskap 2020 og økonomistatus 2021
 5. Årsmelding 2020
 6. Status organisasjonskartlegging
 7. Status Naturvernforbundets utvalg
 8. Klimasøksmålet og vurdering Europeiske menneskerettighetsdomstol
 9. Landsmøte 2021
 10. Landsmøte 2021 – Arbeidsprogram 2020 – 2022
 11. Landsmøte 2021 – Vedtekter
 12. Landsmøte 2021 – Prinsipprogrammet
 13. Landsmøte 2021 – Uttalelser
 14. Landsmøte 2021 – Redaksjonskomite for uttalelser
 15. Miljø i stortingsvalget 2021
 16. Oljekampanje og olje i Stortingsvalget 2021
 17. Fylkesrunden
 18. Eventuelt
 19. Orienteringssaker
        - Batterfabrikker, datasentre og kraftkrevende industri
        - Status prioriterte saker
        - Status årsmøter i fylkes- og lokallag
        - FNF – Forum for Natur og Friluftsliv
        - Nytt fra sekretariatet

Landsstyret
Lurer du på hvem som sitter i landsstyret? Eller hvem som er din landsstyrerepresentant? Da kan du finne oversikten over landsstyret her (trykk på lenken).