Du er her:

Levende Fjord - Levende kyst

Fra 29.01.2015 kl. 10:00 til 30.01.2015 kl. 14:00

Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø

Presset på kystnaturen er stort, samtidig som kunnskapen om økosystemene og påvirkning fra ulike næringsaktiviteter er begrenset. Med Levende kyst – Levende fjord vil vi skape en møteplass for kunnskapsdeling, der forvaltning, forskning og næringsinteresser møtes.

Bodø 29.-30 januar 2015, Thon Hotel Nordlys Bodø

Bodø 29.-30 januar 2015, Thon Hotel Nordlys Bodø.

Hardangerfjordseminaret har i løpet av åtte år blitt ei kjent og godt besøkt hending i Hardanger. No har vi fått mannen bak seminaret med oss på å utvikle eit liknande konsept i våre tre nordlegaste fylker. Målet er at seminaret skal bli ei årleg rullerande hending, og vi startar 29.-30. januar 2015 i Bodø.

Seminaret vil gi en oppdatering på situasjonen for fjorder og kystområder. Hvordan forvalter vi fisk og marint miljø? Hva vet vi om økosystemene? Og hvor stor påvirkning har oppdrettsnæringen?

Forsking, forvaltning, næring og miljøinteresser er invitert til to spanande dagar med fagleg påfyll og diskusjon.

Her er det fullstendige programmet

 

Påmelding på:https://www.deltager.no/levende_fjord