Du er her:

Mer vann i elva – bra for alle!

Tid: 07.03.2019 kl. 08:30-12:00

Sted: Fritzner-salen, Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Vilkårsrevisjoner er tema på årets SRN-seminar. SRN er forkortelsen til Samarbeidsrådet for Naturvernsaker og består av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og WWF-Norge. Velkommen!

Prisen er 400 kroner.

Gå rett til påmeldingsskjema

Kl. 08:30–10:10: Vilkårsrevisjoner. Utfordringer og muligheter (Med forbehold om endringer)

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK): Stortingets premiss er at vilkårsrevisjoner skal gi miljøforbedringer
 • Statssekretær Liv Lønnum, OED: Hva er Regjeringens målsetting med revisjoner? 
 • NN Hvordan skal vilkårsrevisjoner virke for å nå miljømål i vannforvaltningen? 
 • Berit Köhler, NINA: Gir revisjoner miljøforbedringer?

Debatt-panel: Politikere fra Stortingets Energi- og miljøkomite.  2 min innledning. Foreløpig bekreftet:

 • MDG: Arild Hermstad
 • SV: Lars Haltbrekken
 • FrP: Gisle M. Saudland
 • AP: Runar Sjåstad

Ledes av Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet  

 

PAUSE 15 minutter kaffe og kake

 

Kl. 10:25–12:00: Storørret, biologisk mangfold og medvirkning

 • SRN, SABIMA og Norsk Friluftsliv v/Silje Hansen: Lokal involvering – muligheter for NGO’ene med eksempel Skjomen.
 • Jon Museth, NINA. Storørretrapport: Forskningens anbefalinger av tiltak i revisjonsprosesser.
 • Ola Heggem, Ordfører i Rindal. Surna: Krav til miljøforbedringer og utfordringer. Elvas betydning for lokalbefolkningen. 
 • Statskraft v/Marianne Holmen: Statkrafts tilnærming til vilkårsrevisjoner

Kl. 11:3012:00: Felles spørsmålsrunde.