Du er her:

Natur, klima og energi

Tid: 29.04.2016 kl. 09:30-15:00

Sted: Håndverkeren, Oslo

Årets SRN-seminar har en faglig ramme rundt to svært sentrale Stortingsmeldinger; Energimeldingen og Naturmangfoldmeldingen.

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) består av Norges jeger- og fiskerforbund, Den Norske Turistforeningen, WWF-Norge og Naturvernforbundet. Vi har i mange år arrangert vannkraftseminar i Oslo, med bred deltakelse fra politikere, forskere, næringsaktører, direktorater, interesseorganisasjoner og andre.

Påmelding gjøres her: 

Program:

08.45- 9.30 Registrering
Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT er ordstyrer

09.30-09.35       Velkommen v/Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge

09.35-09.55       Energimeldinga - Plass for naturhensyn i energisatsingen?
                           v/Statsekretær i OED, Kjell-Børge Freiberg

10.00-10.20       Natur for livet - Stortingsmelding. Godt nok for norsk natur?
                          v/ Politisk rådgiver i KLD, Jens Frølich Holte

10.25-10.45      Naturverdier og samlet belastning
                         v/ Erik Framstad, forskningssjef NINA

10.50- 11.10     Energiutbygging – hjelper det klimaet? v/ Ånund Killingtveit NTNU og CEDREN

11.15-11.30      Kaffepause

11.30-12.15       Politikerdebatt: Natur og/eller energi?
                          Debattleder er Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet

                          Stortingspolitikere fra Energi- og miljøkomiteen deltar.
                          Åsmund Aukrust (Ap), Ola Elvestuen (V), Heikki Holmås (SV), Knut Qvigstad (vara Stortinget, MDG) og Tony Tiller (politisk rådgiver H).
                          Vi venter på svar fra de andre partiene.

12.15-13.00       Lunsj Baguetter/drikke

13.00-13.20       Miljøhensyn i konsesjonssystemet for vindkraft: før, nå og etter 2020
                          v/ Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet

13.20.-13.40       Naturen småkraften glemte. Presentasjon av NVE-Rapport
                           v/Torbjørn Høitomt, Biofokus

13.40-14.00       Annerledeslandet Norge?
                          v/Jan Darpö, Professor Environmental Law, Uppsala Universitet

14.00-14.20       Kaffepause

14.20 -15.00      Korte innlegg DNT og Naturvernforbundet.
                          Avsluttende diskusjon med de tre siste foredragsholderne og spørsmål fra salen.

Programmet er oppdatert per 31. mars 2016

Medlemmer i Naturvernforbundet og andre aktive inviteres til middagssamling kl 16 på Miljøhuset i Mariboesgt 8. Les mer her