Du er her:

Naturbevaring og energiomstilling

Tid: 11.03.2021 kl. 10:00-12:00

Sted: https://www.facebook.com/events/296492881862393

Webinar torsdag 11. mars kl. 10.00 – 12.00

(illustrasjon: Linnea Vestre)

(illustrasjon: Linnea Vestre).

Arrangør: Samarbeidsrådet for naturvernsaker, SRN, som består av Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF og Naturvernforbundet.

Se webinaret på Facebook Live her!

Program:

(ordstyrer Jon Bjartnes, WWF Verdens naturfond)

Kl. 10.00 – 11.00

• Åpning, kort om SRN og vårt vassdragsengasjement v/SRNs leder, generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet. 2 minutter.

• Natur- og friluftsinteressene krever bedre naturhensyn og helhetlig energipolitikk. Naturvernforbundet ved generalsekretær Maren Esmark. 10 min.

• Energiomstilling og ny fornybar energi: Dilemmaer og veivalg. NVE v/Kjetil Lund. 10 min

• Når Konvensjonen om biologisk mangfold møter Klimakur 2030. Norsk fornybar energi i lys av CBD COP15 i Kunming. Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet. 5 min.

• Våre erfaringer med vilkårsrevisjoner og miljøforbedringer så langt. NJFF v Siri Parmann. 5 min.

• Hva er god miljødesign og hvordan kan økologien i utbygde vassdrag restaureres? Jo Halleraker, NTNU. 10 min.

• Effekten av EUs nye bærekraftkriterier for investeringer i vannkraft. Karianne Aamdal Lundgaard, LVK. 5 min.

PAUSE 10.50-11.00

11.00-12.00

• Nei til åpning for utbygging av verna vassdrag. DNT. 5 min.

• Energiomstilling og ny fornybar energi: Hvordan sikre beslutninger basert på beste naturkunnskap? NINA v/Audun Ruud. 10 min.

• Havvind og solenergi: Hvor fort går det, og hvilken plass kan disse teknologiene få i norsk energiforsyning? Erik Martiniussen, Teknisk Ukeblad. 10 min

• Hva er potensialet for energieffektivisering? Naturvernforbundet ved Holger Schlaupitz. 5 min.

• Elektrifisering av plattformer - hvor skal kraften komme fra? WWF Verdens naturfond ved Ragnhild Waagaard. 5 min.

• Hva vil politikerne? Vi utfordrer stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth fra Venstre og Ruth Grung fra Arbeiderpartiet til å svare på konkrete utfordringer.