Du er her:

Naturfilosofisk seminar

Tid: 01.11.2014 kl. 10:00-16:00

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling.

Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser. Med deltakelse fra offentlig og privat sektor så vel som fra ulike organisasjoner, håper vi å bidra til en vårløsning for en kultur som er frosset fast på kollisjonskurs med naturen.

På høstens seminar innbyr vi til debatt om en ny, norsk naturpolitikk. Hvor står vi i dag, og hvilke muligheter har vi fremover? Tankekorset er den stadig sterkere forvekslingen av naturpolitikk med miljøpolitikk, hvor hensynet til naturen forveksles med menneskets tilrettelegging av naturen i en eller annen nytteforstand. En slik ideologi forfølger en stykkevis- og delt naturpolitikk, hvor naturen behandles som et ta-og-forsyn-deg-selv-bord.    I kontrast til denne ideologien utfordrer seminaret deltagerne til å tenke naturen og mennesket som en helhet. Spørsmålene er: Hvorledes kan en helhetlig og naturvennlig praksis i det politiske og sosiale livet virkeliggjøres? Hva innebærer dette av konsekvenser for det enkelte individet og for samfunnet generelt? Med andre ord: Hvorledes vil hverdagen se ut om vi tar naturen på alvor?

Naturfilosofisk seminar utgjør en seminarrekke med årlige møter. Bidragene fra de første fem årene er blitt publisert i ”Naturfilosofisk årbok”. Det første møtet ble avholdt på Turtagrø høsten 1995. Seminaret arrangeres på ideell basis. Arrangører av seminaret er stiftelsen Naturfilosofisk seminar (Hans Kolstad, Nils Faarlund, Øystein Dahle, Anne Mari Aamelfot Hjelle, John Riise, Sverre Sivertsen, Oddvin Lund og Sigmund Hågvar.)

                                               Program
Dag Hessen, professor ved UiO, forfatter: Status for ny norsk naturpolitikk

Hans Kolstad, filosof, forfatter: Naturfilosofisk perspektiv på samfunnsutviklingen

Rasmus Hansson, biolog, stortingsrepresentant for MDG: Ambisjoner for naturpolitikken

Hanna Melhus, leder for landsstyret i DNT Ung: Appell

Hilde Charlotte Solheim, direktør Virke Reiseliv og kultur: Hva er mulig?

Björn Tordsson, førsteamanuensis ved HiT: Hvilken betydning kan naturen ha for å få til en endring av livsstil - med oppsummerende betraktninger

Det blir tyve minutters innledninger og inntil en halv times tilknyttet samtale – idédugnad!

Påmelding skjer ved innbetaling av deltakeravgiften til kontonummer 7874.06.22667

innen mandag 13. oktober. Deltakeravgiften er kr 400,- inkludert lunsj - for studenter kr. 200,- Merk innbetalingen med 'Naturfilosofi' og din e-postadresse!