Du er her:

Naturvern i det grønne skiftet

Tid: 27.03.2017 kl. 08:30-10:30

Sted: Mariboes gate 8, 5. etg

SRN inviterer til gratis frokostseminar om naturvern i det grønne skiftet

Program

 

08.30 - 09.30 á 12 minutter: Ingen grønn energi når naturen taper

Fagsjef Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT leder første del.

- Eksempelsak vindkraft: Hovatn. Vindkraftkonsesjon gitt i nasjonalt villreinområde. Bekreftet. Villreinnemnda i Setsdal

- Eksempelsak vannkraft: Kraftutbygging i verna vassdrag (Opo, Raundalselva mm)? Bekreftet. FNF Hordaland

- Arealutfordringen. Utbygging spiser opp naturen vår og øker presset på artsmangfoldet. Anne Breistein, SABIMA

- Fornybart på naturens premisser? Karoline Andaur WWF

Oppklarende kort spørsmålsrunde etter hvert innlegg

Kaffepåfyll

09.45 - 10.30 Hvordan sikre areal og naturverdier i energipolitikken?

Panel: Stortingspolitikere fra E&M-komiteen. 2 min innledning før debatt.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet er ordstyrer på paneldebatten.

Påmelding: SRN Frokostseminar: Naturvern i det grønne skiftet