Du er her:

Naturvernforbundet på Arendalsuka

Fra 19.08.2021 til 23.08.2021 kl. 23:59

Sted: Arendal

Naturvernforbundet deltar på Arendalsuka. Politisk ledelse ved leder Truls Gulowsen og nestleder Synnøve Kvamme samt flere vil være tilstede i Arendal. Mange av arrangementene vil strømmes og du finner mer informasjon om det under hvert enkelt arrangement i programmet til Arendalsuka.

Program

Tirsdag 17. august:

«8 LØSNINGER PÅ PLASTPROBLEMET»

Kl. 08:00–09:20
Arrangør: Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Handelens Miljøfond
Sted: Bærekraftsscenen - jubileumsscene
Streaming: https://www.arendalsuka.no/live/baerekraftscenen/

Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og Handelens Miljøfond  samler krefter på Arendalsuka. Ett stort felles arrangementet setter søkelys på 8 fundamentale hindre som må forseres for å nå nye miljømål for plast.

Plast er et nødvendig og viktig materiale, men skaper samtidig enorme utfordringer i bruk og behandling. Mens rammebetingelser diskuteres så går tiden. Innen 2025 skal vi materialgjenvinne 50 % av all plastemballasjen. Det vil kreve et betydelig taktskifte for å nå dette målet.

Program:

1. Mangel på offentlig handlekraft, Jens Ulltveit-Moe
2. Miljømyndighetenes tiltak for å nå mål, Maren Hersleth Holsen statssekretær KLD
3. Bærekraftsmål 17: Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå mål 12: En sirkulær økonomi for plast, Knut Moestue UN Global Compact Norge
4. Plastsimulator: Norge anno 2040, Sjur Kvifte Nesheim Handelens Miljøfond
5. Hvordan kan gjenvinningsbransjen møte miljømålene, Cecilie Lind Avfall Norge
6. Miljøorganisasjonene krever endring nå, Truls Gulowsen Naturvernforbundet
7. Hva må norsk næringsliv gjøre for å nå nye miljømål på plast, Johannes Daae Grønt Punkt Norge
8. Hvordan nå 50 % gjenvinning av norsk plast, Lars Brede Johansen Handelens Miljøfond

«VIL EUROPAS GRØNNE REHABILITERINGSBØLGE NÅ NORSKEKYSTEN?»

Kl. 09:30–10:30
Arrangør: Nelfo, Naturvernforbundet, El og IT Forbundet
Sted: MØR biffhus
På nettet: myonvent.com (vær obs på at man må registrere seg først)

Internasjonalt er det satt i gang et krafttak for å energioppgradere bygningsmassen. Som et ledd i sin grønn giv-strategi har EU satt seg som mål å energirehabilitere 2 prosent av alle bygg per år. Det er imponerende, men ikke tilstrekkelig, ifølge det Internasjonale Energibyrået (IEA). I mai 2021 publiserte organisasjonen en rapport som viser at Paris-avtalens klimamål vil kreve en rehabiliteringsrate i vestlige land på hele 2,5 prosent.

Men hva er status i Norge? Med en rehabiliteringsrate på vel under 1 prosent er det grunn til å anta at utviklingen innen energibruk og klimagassutslipp neppe vil imponere hverken EU eller IEA.

Regjeringen har imidlertid lovet å legge frem en norsk nasjonal strategi for rehabilitering av bygg innen utgangen av 2021. I den forbindelse stiller vi følgende spørsmål under Arendalsuka:

1.            Hva bør være den norske ambisjonen for energirehabilitering i bygg?
2.            Hvilke virkemidler bør vår nasjonale strategi ta i bruk?
3.            Hva skal være Enovas rolle?

Medvirkende:
Jan Olav Andersen, Forbundsleder, EL og IT Forbundet
Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
Ove Guttormsen, Administrerende direktør, Nelfo
Andreas Thorsheim, Daglig leder, Otovo
Anders Bjartnes, Redaktør, Energi og Klima
Mirell Høyer-Berntsen, Sosialistisk Venstreparti
Oda Sofie Pettersen, Miljøpartiet De Grønne
Andreas Strømsheim-Aamodt, Nelfo (Moderator)

Arrangementet på Facebook
Informasjon om strømming

«RETTFERDIG OMSTILLING UT AV OLJEALDEREN»

Kl. 10:00–11:30
Arrangør: Arrangementet gjennomføres av miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, WWF, Greenpeace og Naturvernforbundet.
Sted: Kirkens Bymisjon

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne, dersom vi skal nå klimamålene. Verden må slutte å lete etter mer fossil energi, og noen må til og med la noen av de allerede funnede ressursene bli igjen i bakken. Nylig pekte FNs miljøprogram på Norge som det landet i verden som er best egnet til å gjennomføre en rettferdig omstilling ut av den oljeavhengige økonomien. Gjør vi det, kan verden spares for millioner av tonn med klimagasser hver år. 

Men hvordan gjør vi omstillingen rettferdig, og ikke minst gjennomførbar for velferdsstaten Norge? På dette arrangementet lanserer Natur og Ungdom sin rapport om hvordan det norske oljeeventyret kan få en lykkelig slutt, og ikke minst hvilke grønne næringer norske arbeidere skal jobbe med i framtida. 

Medvirkende:
Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
Ane Breivik, Stortingskandidat, Venstre
Freia Aasdalen, Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
Nils Rørstad, Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
Kjersti Barsok, Forbundsleder, NTL

 

NORGES KLIMAPLAN OG EUS GREEN DEAL - HVORDAN KAN VI INNRETTE NORSK KLIMAPOLITIKK?

Tid: 11:45–12:45
Arrangør: CICERO senter for klimaforskning
Sted: Lille Andunge
Streaming: https://cicero.oslo.no/no/arendalsuka21

Om arrangementet:
Klimaplanen er en av de viktigste spørsmålene en ny regjering skal ta fatt på. Vi diskuterer hvilke virkemidler i ikke-kvotepliktig sektor som burde prioriteres først og hvordan skal de innrettes. 

Videre ser vi på samspillet med EU: Norge inngår i et forpliktende klimasamarbeid med EU, hva betyr EUs Green Deal for norsk klimapolitikk?

Innledere:
Taran Fæhn er forskningsleder ved SSB og leder Norges største sammfunnsvitenskaplige klimaprosjekt, PLATON
Jon Birger Skjærseth er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og forsker på internasjonal miljøpolitikk. Han er særlig opptatt av EUs klima- og energipolitikk.

Kommentarer ved:
Anders Bjartnes, redaktør for Energi og klima.
Toini Løvseth, direktør, Marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge. 

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO senter for klimaforskning, er møteleder. 

Medvirkende:
Taran Fæhn, Forskningsleder, SSB
Jon Birger Skjesæth, Seniorforsker, FNI
Anders Bjartnes, Redaktør, Energi og klima
Toini Løvseth, Direktør, Marked, elektrifisering og kunder, Energi Norge
Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

«30 % MARINT VERN INNEN 2030 - HVA BETYR DET EGENTLIG?»

Kl. 12:00–13:00
Arrangør: SALT Lofoten AS
Sted: Torvet 1B, Arendal, 2. etg., inngang fra Strandgt. 1
Streaming: https://us02web.zoom.us/j/85405626064

Om arrangementet:
I de siste årene har Havnasjonen Norge vært sterkt representert i internasjonale prosesser der målet har vært å beskytte marine områder og sikre bærekraftig forvaltning slik at også framtidige generasjoner skal få oppleve rike og produktive hav. Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi som ble ledet av Erna Solberg anbefalte å verne 30 % av havområdene. Våren 2021 presenterte regjeringen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur» som også tar til orde for at 30 prosent av verdens hav bør vernes. Like etter ble Norge medlem i Global Ocean Alliance og High Ambition Coalition for Nature and People, som begge arbeider for bevaring av 30 % av havet.

Men, hva har vi i Norge faktisk gjort siden 2010 når Aichi-målene ble vedtatt? Er vi på vei til å nå Aichi-målet om å verne 10 % av havområdene våre innen 2020 eller de 30 % innen 2030? I vårt arrangement skal vi få innsikt fra eksperter på marint vern og engasjere myndigheter og representanter fra sivilsamfunnet til å diskutere utfordringer, muligheter og veien videre til 30 % vern innen 2030. Velkommen!

Medvirkende:
Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister, Venstre
Joan Fabres, Fagleder, SALT Lofoten AS
Alf Ring Kleiven, Forsker, Havforskningsinstituttet
Malin Jacob, Fagleder, SALT Lofoten AS
Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

 

FREMTIDENS SAMFERDSEL: HVORFOR FUNGERER IKKE NTP-PROSESSEN?

Kl: 12:00-13:30
Arrangør: Godsalliansen
Sted: Torvgata 7

Om arrangementet:
Stortinget har nylig vedtatt Nasjonal Transportplan 2022-2033. En investeringsplan på 1000 milliarder som er utviklet av regjeringsapparatet og vedtatt i Stortinget, tilsynelatende uten at sentrale problemstillinger som klima og naturmangfold har påvirket i særlig grad. 

I restan av samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt, har klimakrisen og naturkrisen satt premissene for store politiske endringer, teknologisprang og kursendringer. Likevel har Stortinget vedtatt en NTP som er overraskend lik den forrige NTPen. Storsammfunnets ønske om endringer som fører til lavere klimautslipp og en mer bærekraftig transportsektor har hatt lite innvirkning. Det er teknokratiske fremskrivninger som har diktert NTP. Har vi en politisk styring av samferdselspolitkken. 

I panelet har vi: 
Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner
Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund
Framtiden i våre hender
Kystrederiene
Naturvernforbundets Holger Schlaupitz deltar
 

«FREMTIDENS SAMFERDSEL: JERNBANEREFORMEN 2.0»

Kl. 13:00–14:00
Arrangør: SJ Norge
Sted: Torvgata 7
Streaming: https://www.facebook.com/SJNorgeas

 

Om arrangementet:
Hva skjer videre med utviklingen av jernbanen i Norge? Hvilke utfordringer står norsk jernbane overfor, og hvilke alternative løsninger har vi? Hva blir Jernbanereformen 2.0?

SJ Norge har invitert Holger Schlaupitz for å utfordre politikerne, og ikke minst et politisk panel for å diskutere hva som er og bør være veien videre.

Medvirkende:
Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV
Jon Gunnes, Stortingsrepresentant, Venstre
Sverre Myrli, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Guro Angell Gimse, Stortingsrepresentant, møtende vara, Høyre
Ida Gravdal Haldorsen, 1. kandidat, Agder MDG
Knut Arild Hareide, Samferdselsminister, KrF
Holger Schlaupitz, Fagsjef, Naturvernforbundet
Kristian Skjellum Aas, Redaktør // Administrator, Naturvernforbundet // Togferiegruppa på Facebook
Lena Angela Nesteby, Fungerende Administrerende direktør, SJ Norge
Monica Lingegård, CEO, SJ AB

 

RISIKO I ENERGIPOLITIKKEN

Tid: 13:0014:00
Arrangør: CICERO
Sted: Lille Andunge

Om arrangementet:
Stadig flere land setter klimamål som innebærer lavere etterspørsel etter olje og gass, noe som øker risikoen i våre petroleumsinvesteringer.  I energimeldingen foreslå regjeringen en rekke satsninger som på ulikt vis kan bidra til å holde liv i olje- og gassektoren: elektrifisering av sokkelen, havvind og blå hydrogen. Disse tre satsningene er i seg selv forbundet med stor risiko.

Skal vi redusere risikoen i olje- og gass ved å ta enda høyere risiko? Står vi i fare for å kaste gode penger etter dårlige?

Og vil folk akseptere satsningene regjeringen legger opp til? Motstanden mot master og vindmøller er stor. Blir det annerledes denne gangen?

CICERO-forskere innleder og politikere diskuterer.
Naturvernforbundets Synnøve Kvamme deltar

 

TENKETANK FOR DE NYE GRØNNE TANKENE: HVORDAN KAN VI BEDRE NATURENS RETTSSIKKERHET?
 

Kl. 15:0016:00
Arrangør: Tankesmia Pan, SALT Lofoten AS

Sted: Torvet 1B, 2. etg., inngang fra Strandgt. 1

Om arrangementet:
Pan startet i august 2018 som nettmagasinet Harvests arena for politisk debatt. Bak Pan har foreningen Tankesmia Pan stått, med formål å bidra til grønn politisk tenkning i Norge, basert på økologisk tankegang, sosial rettferdighet, ikkevold, grasrotdemokrati og respekt for mangfold.
Nå tar vi steget fullt ut til å bli den grønne Tankesmia Pan.

Norsk natur og dyrka mark fortsetter å sprenges, asfalteres og bygges ned på initiativ fra både private utbyggere, kommuner og stat. Vernestatus og naturmangfoldloven er barrierer som tilpasses ved behov. Konsulentrapporter for konsekvensutredninger viser seg å overse viktige naturkvaliteter. Utbyggingssaker skaper stor strid, men ender sjelden i retten. Gjør de det, er det vanligvis utbygger som vinner.

Kort sagt: Mye tyder på at norsk natur har liten rettssikkerhet i møte med økonomisk sterke interesser. Hva er viktigst for å bøte på det?

Følg debatten på Teams og still spørsmål her .

Vi inviterer deg til å bli med på et tankeverksted for fremtidens grønne politikk. 

Medvirkende:
Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet, samfunnsøkonom og forfatter
Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Arne Nævra, stortingsrepresentant, SV
Eivind Hoff-Elimari, styreleder, Tankesmia Pan

 

Onsdag 18. august

«PÅ TIDE Å SENDE GUMMIGRANULATENE AV BANEN?»

Kl. 10:00–11:30
Arrangør: SALT Lofoten AS
Sted: Torvet 1B, Arendal, 2. etg., inngang fra Strandgt. 1
Streaming: https://us02web.zoom.us/j/82970990060

Om arrangementet:
SALT vil under Arendalsuka sette fokus på gummigranulat fra kunstgressbaner. Norge har nesten 2000 kunstgressbaner. Hver av disse inneholder opptil 100 tonn gummigranulat. På disse banene løper barna våre, skårer sine første mål, og heier på lagkameratene sine. Om lag 3000 tonn gummigranulat havner i naturen årlig. Mørketallene er betydelige, og de reelle utslippene kan derfor være større. 15 % av granulatene blir med barna hjem, 40 % havner i naturen. Gummigranulat er den nest største kilden til spredning av mikroplast i Norge. Regjeringen har vedtatt en forskrift som skal redusere forurensingen med 90 %. Men forskriften preges av laber politisk innsatsvilje for å komme denne forurensningen til livs. I mai behandlet Stortinget et forslag om forbud mot gummigranulat, men forslaget fikk ikke flertall.  Bør vi ikke snart kvitte oss med gummigranulatene - en gang for alle?

Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet, vil delta i dette arrangementet.
 

«Hva skjer med norsk vindkraft?»

Kl. 14:15-15:45
Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt
Sted: Lille Andevinge

Vinden har snudd i norsk vindkraftdebatt, og stemningen har skiftet fra optimisme til raseri. Hva skjedde? Var det slik det måtte gå? Kan vi noen gang ta opp igjen norsk landbasert vindkraft? Hvordan blir det fremtidige konsesjonssystemet? Naturinngrep må begrenses og lokaldemokratiet må få myndighet, sier forskningen. Kan vi bygge et nytt system for lokal kompensasjon? Kan vi omstille Norge i tide til å innfri klimamålene frem mot 2030 og 2050 uten mer vindkraft?

Ordstyrer: Erik Martiniussen, Teknisk Ukeblad

Forskerinnlegg:

- Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder innenfor energi og klima ved Fridtjof Nansens Institutt. Har forsket på utviklingen i den norske vindkraftdebatten gjennom de siste fem årene.
- Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis i bærekraftig samfunnsutvikling og framtidsplanlegging ved UiA. Hun forsker på vindkraftutbygging og arbeider særlig med å involvere lokalbefolkningen

Debatt:

-Lars Haltbrekken, SV
-Ruth Grung, AP
-Tord Lien, NHO
-Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet

 

Torsdag 19. august

«JERNBANEN ER KLIMAVINNEREN – KAN VI VÆRE ENIGE OM DET?»

Kl. 12:30–14:00
Arrangør: Bane NOR SF
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B, 1. etasje

Om arrangementet:
Transportsektoren står for 30 % av klimagassutslippene i Norge. Det jobbes med mer klimavennlige løsninger for hele sektoren.

Jernbanen er allerede en nullutslippsløsning (kun 0,3 % klimagassutslipp), og jernbanespor legger beslag på mindre areal enn veier. Jernbanen knytter også bo- og arbeidsmarkeder sammen, slik at det er lettere å bo i en by og jobbe i en annen med miljøvennlig transport. Teknologiutviklingen og utbygging av knutepunkt på og rundt stasjonene forsterker dette. Og velger du toget kan du reise uten ladestopp i dag, et viktig moment for mobilitet. Jernbanen er derfor en sentral del av løsningen for å redusere klimagassutslipp fra transport. Jernbanen er klimavinneren - så da satser vi på jernbane da eller?

Vi inviterer til debatt om hva som er fremtidsrettet bærekraftig transport!

Vi får blant annet høre utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR fortelle om jernbanens miljøfortrinn, om Bane NORs bærekraftstrategi og hvordan vi jobber for å bygge ut en bærekraftig og fremtidsrettet jernbane.

Vi har invitert Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet, til å svare på vårt spørsmål om jernbanen er klimavinneren, og vi har invitert ungdomspolitikere, som er fremtidens transportbrukere, til å debattere hva de mener er fremtidens bærekraftige transport.

Medvirkende:
Stine Undrum, Konserndirektør utbygging, Bane NOR
Holger Schlaupitz, Fagsjef, Naturvernforbundet
Konserndirektør, Bane NOR
AUF
Edel-Marie Haukland, KrfU
Torleik Svelle, Senterungdommen
Håkon Snortheim, Unge Høyre
Unge Venstre
Nils Nerhus Rørstad, Sentralstyret, Natur og ungdom
FrpU
Torild Uribarri, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt og debattleder, Bane NOR