Du er her:

Naturvernforbundet på Arendalsuka

Fra 16.08.2021 til 20.08.2021 kl. 23:59

Sted: Arendal

Naturvernforbundet deltar på Arendalsuka. Politisk ledelse ved leder Truls Gulowsen og nestleder Synnøve Kvamme samt flere vil være tilstede i Arendal.

Program

Tirsdag 17. august:

«8 LØSNINGER PÅ PLASTPROBLEMET»

Kl. 08:00–09:20
Arrangør: Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Handelens Miljøfond
Sted: Bærekraftsscenen - jubileumsscene

Grønt Punkt Norge, Avfall Norge og Handelens Miljøfond  samler krefter på Arendalsuka. Ett stort felles arrangementet setter søkelys på 8 fundamentale hindre som må forseres for å nå nye miljømål for plast.

Plast er et nødvendig og viktig materiale, men skaper samtidig enorme utfordringer i bruk og behandling. Mens rammebetingelser diskuteres så går tiden. Innen 2025 skal vi materialgjenvinne 50 % av all plastemballasjen. Det vil kreve et betydelig taktskifte for å nå dette målet.

Program:

1. Mangel på offentlig handlekraft, Jens Ulltveit-Moe
2. Miljømyndighetenes tiltak for å nå mål, Maren Hersleth Holsen statssekretær KLD
3. Bærekraftsmål 17: Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå mål 12: En sirkulær økonomi for plast, Knut Moestue UN Global Compact Norge
4. Plastsimulator: Norge anno 2040, Sjur Kvifte Nesheim Handelens Miljøfond
5. Hvordan kan gjenvinningsbransjen møte miljømålene, Cecilie Lind Avfall Norge
6. Miljøorganisasjonene krever endring nå, Truls Gulowsen Naturvernforbundet
7. Hva må norsk næringsliv gjøre for å nå nye miljømål på plast, Johannes Daae Grønt Punkt Norge
8. Hvordan nå 50 % gjenvinning av norsk plast, Lars Brede Johansen Handelens Miljøfond

«VIL EUROPAS GRØNNE REHABILITERINGSBØLGE NÅ NORSKEKYSTEN?»

Kl. 09:30–10:30
Arrangør: Nelfo, Naturvernforbundet, El og IT Forbundet
Sted: MØR biffhus

Internasjonalt er det satt i gang et krafttak for å energioppgradere bygningsmassen. Som et ledd i sin grønn giv-strategi har EU satt seg som mål å energirehabilitere 2 prosent av alle bygg per år. Det er imponerende, men ikke tilstrekkelig, ifølge det Internasjonale Energibyrået (IEA). I mai 2021 publiserte organisasjonen en rapport som viser at Paris-avtalens klimamål vil kreve en rehabiliteringsrate i vestlige land på hele 2,5 prosent.

Men hva er status i Norge? Med en rehabiliteringsrate på vel under 1 prosent er det grunn til å anta at utviklingen innen energibruk og klimagassutslipp neppe vil imponere hverken EU eller IEA.

Regjeringen har imidlertid lovet å legge frem en norsk nasjonal strategi for rehabilitering av bygg innen utgangen av 2020. I den forbindelse stiller vi følgende spørsmål under Arendalsuka:

1.            Hva bør være den norske ambisjonen for energirehabilitering i bygg?
2.            Hvilke virkemidler bør vår nasjonale strategi ta i bruk?
3.            Hva skal være Enovas rolle?

«RETTFERDIG OMSTILLING UT AV OLJEALDEREN»

Kl. 10:00–11:30
Arrangør: Arrangementet gjennomføres av miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, WWF, Greenpeace og Naturvernforbundet.
Sted: Kirkens Bymisjon

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne, dersom vi skal nå klimamålene. Verden må slutte å lete etter mer fossil energi, og noen må til og med la noen av de allerede funnede ressursene bli igjen i bakken. Nylig pekte FNs miljøprogram på Norge som det landet i verden som er best egnet til å gjennomføre en rettferdig omstilling ut av den oljeavhengige økonomien. Gjør vi det, kan verden spares for millioner av tonn med klimagasser hvert år.

Men hvordan gjør vi omstillingen rettferdig, og ikke minst gjennomførbar for velferdsstaten Norge?

«30 % MARINT VERN INNEN 2030 - HVA BETYR DET EGENTLIG?»

Kl. 10:00–11:30
Arrangør: SALT Lofoten AS
Sted: Torvet 1B, Arendal

Om arrangementet:
I de siste årene har Havnasjonen Norge vært sterkt representert i internasjonale prosesser der målet har vært å beskytte marine områder og sikre bærekraftig forvaltning slik at også framtidige generasjoner skal få oppleve rike og produktive hav. Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi som ble ledet av Erna Solberg anbefalte å verne 30 % av havområdene. Våren 2021 presenterte regjeringen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur» som også tar til orde for at 30 prosent av verdens hav bør vernes. Like etter ble Norge medlem i Global Ocean Alliance og High Ambition Coalition for Nature and People, som begge arbeider for bevaring av 30 % av havet.

Men, hva har vi i Norge faktisk gjort siden 2010 når Aichi-målene ble vedtatt? Er vi på vei til å nå Aichi-målet om å verne 10 % av havområdene våre innen 2020 eller de 30 % innen 2030? I vårt arrangement skal vi få innsikt fra eksperter på marint vern og engasjere myndigheter og representanter fra sivilsamfunnet til å diskutere utfordringer, muligheter og veien videre til 30 % vern innen 2030. Velkommen!

Medvirkende:
Joan Fabres, Fagleder, SALT Lofoten AS
Alf Ring Kleiven, Forsker, Havforskningsinstituttet
Malin Jacob, Fagleder, SALT Lofoten AS
Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

Onsdag 18. august

«PÅ TIDE Å SENDE GUMMIGRANULATENE AV BANEN?»

Kl. 10:00–11:30
Arrangør: SALT Lofoten AS
Sted: Torvet 1B, Arendal

Om arrangementet:
SALT vil under Arendalsuka sette fokus på gummigranulat fra kunstgressbaner. Norge har nesten 2000 kunstgressbaner. Hver av disse inneholder opptil 100 tonn gummigranulat. På disse banene løper barna våre, skårer sine første mål, og heier på lagkameratene sine. Om lag 3000 tonn gummigranulat havner i naturen årlig. Mørketallene er betydelige, og de reelle utslippene kan derfor være større. 15 % av granulatene blir med barna hjem, 40 % havner i naturen. Gummigranulat er den nest største kilden til spredning av mikroplast i Norge. Regjeringen har vedtatt en forskrift som skal redusere forurensingen med 90 %. Men forskriften preges av laber politisk innsatsvilje for å komme denne forurensningen til livs. I mai behandlet Stortinget et forslag om forbud mot gummigranulat, men forslaget fikk ikke flertall.  Bør vi ikke snart kvitte oss med gummigranulatene - en gang for alle?

Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet, vil delta i dette arrangementet.
 

«Hva skjer med norsk vindkraft?»

Kl. 14:15-15:45
Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt
Sted: Lille Andevinge

Vinden har snudd i norsk vindkraftdebatt, og stemningen har skiftet fra optimisme til raseri. Hva skjedde? Var det slik det måtte gå? Kan vi noen gang ta opp igjen norsk landbasert vindkraft? Hvordan blir det fremtidige konsesjonssystemet? Naturinngrep må begrenses og lokaldemokratiet må få myndighet, sier forskningen. Kan vi bygge et nytt system for lokal kompensasjon? Kan vi omstille Norge i tide til å innfri klimamålene frem mot 2030 og 2050 uten mer vindkraft?

Ordstyrer: Erik Martiniussen, Teknisk Ukeblad

Forskerinnlegg:

- Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder innenfor energi og klima ved Fridtjof Nansens Institutt. Har forsket på utviklingen i den norske vindkraftdebatten gjennom de siste fem årene.
- Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis i bærekraftig samfunnsutvikling og framtidsplanlegging ved UiA. Hun forsker på vindkraftutbygging og arbeider særlig med å involvere lokalbefolkningen

Debatt:

-Lars Haltbrekken, SV
-Ruth Grung, AP
-Tord Lien, NHO
-Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet