Du er her:

Naturvernforbundets deltagelse under Arendalsuka 2018

Fra 13.08.2018 til 16.08.2018 kl. 23:59

Sted: Arendal

Naturvernforbundet er tilstede under Arendalsuka og vil delta på en rekke arrangementer i løpet av uka.

Mandag 13. august:

«Rettferdig omstilling på norsk?»

Tid: 16:00–18:00

Sted: Bankgården

Arrangør: Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet, Den norske kirke, Naturvernforbundet, Broen til framtiden

Spørsmålet er om norske utslippsmål og ambisiøse planer for olje- og gassutvinning kan kombineres med rettferdig omstilling? Kan omstillingen i det hele tatt kalles rettferdig hvis de som skal omstilles ikke har faktiske, trygge, grønne klimajobber å gå til? Hvordan kan Norge, på en etisk forsvarlig måte, reise rundt i verden og lære andre land om rettferdig omstilling?

Politikerduell mellom Espen Barth Eide (Ap) og H, politikerpanel med flere partier, blant annet Venstre og SV og debatt om hva fagbevegelsen må bidra med i den rettferdige omstillingen, der Kjersti Barsok, 2. nestleder i NTL deltar. Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet, er møteleder og debattleder. 

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

 

Tirsdag 14. august:

«Norges klimainnsats – rettferdig? Rapportlansering: «Norway's Fair Share»

Tid: 08:30–09:30 (frokost fra 08:00)

Sted: Adella, båt innerst i Pollen

Arrangør: Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Forum for Utvikling og Miljø

Organisasjonene lanserer rapporten «Norway's Fair Share» som ser på hva som er Norges rettferdige andel av den klimainnsatsen som må gjøres globalt from mot 2030 for å holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Tar Norge sitt rettferdige ansvar i kampen mot klimaendringene? Hvor mye klimagassutslipp må Norge kutte for å ta vårt rettferdige ansvar? Hvor mye klimafinansiering må Norge støtte andre land med mindre ansvar med?

Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i ForUM, ønsker velkommen, rapporten legges fram av Ingrid Næss-Holm, konstituert avdelingsleder for Politikk og Samfunn i Kirkens Nødhjelp, og det blir debatt med Stefan Heggelund (Høyre), Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet), Lars Haltbrekken (SV) og Øyvind Eggen (leder i Regnskogfondet). Debatten ledes av Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

«Energiframtiden formes nå»

Tid: 10:30–12:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B

Arrangør: Equinor

Kan et olje- og gasselskap lykkes med fornybar energi, eller er det bare grønvasking? Paris-avtalen slår fast at store deler av verdens fossile ressurser må bli liggende, likevel bygges ut det ut store olje- og gassfelt på norsk sokkel som skal drive i 50 år framover. Hvordan henger det sammen? Vi tar debatten sammen med ledende energipolitikere, Naturvernforbundets leder og spennende unge stemmer med sterke meninger om energi og klima i vårt eget selskap.

I mai i år endret Statoil navn til Equinor. Navneendringen gjenspeiler en strategisk omlegging fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Vi presenter vår strategi og inviterer til dialog om energiframtiden.

Medvirkende: Arne Sigve Nylund, Konserndirektør (norsk sokkel, Equinor), Hege Haukeland Liadal (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Stefan Heggelund (stortingsrepresentant, Høyre), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet), Ragni Rørtveit (sivilingeniør skipsteknologi, Equinor) og

Siri Lill Mannes (programleder, Speaklab).

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

Vind eller forsvinn?

Tid: 14:30–15:30

Sted: Café Lindvedske hus

Arrangør: CICERO

Norge har dobbelt så gode vindressurser som Tyskland. Det er attraktivt å investere i vindkraft her. Men hvorfor bygge ut vindkraft når den norske krafta allerede er fornybar? Hva er fordelene og ulempene med vindkraft i Norge? CICERO inviterer til paneldebatt mellom politikere og interessegrupper som heier fram eller protesterer mot vindkraft i Norge.

I panelet er:

- Silje Ask Lundberg, Naturvernforbundet

- Marius Holm, ZERO

- Øyvind Isachsen, NORWEA

- Anders Christiansen, ordfører, Birkenes kommune

- Anne Gerd Sunne Væting, Motvind, Birkenes kommune

- Runa Haug Khoury, Bellona

- Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve

- Inge Even Danielsen, Norske Reindriftssamers Landsforbund

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

 

Onsdag 15. august:

Hvem tar ansvar for at plast ikke havner i naturen? - Staten? Industrien? Deg og meg? 

Tid: 12:30–13:45

Sted: MØR biffhus

Arrangør: NHO Mat og Drikke, Bryggeri- og drikkevareforeningen

Den globale produksjonen av plast har økt tyve ganger siden 60-tallet og utgjorde i 2015 hele 322 millioner tonn. Det er forventet at produksjonen øker med nye tyve ganger de neste tyve årene. 5 til 13 millioner tonn plastikk ender opp i havet hvert år, mye av dette er engangsartikler i plast.

EU går inn for å redusere bruken av matemballasje og kopper i plast, forby Q-tips, plastbestikk og sugerør, stille krav til utforming av plastflasker og korker, og utvide produsentansvaret for en rekke plastprodukter. Norge er i gang med å følge opp med tilsvarende tiltak. Samtidig er ofte plast det beste materialet å bruke, ikke minst med hensyn på klima.

Industrien arbeider kontinuerlig med å optimalisere bruken av plast for å minske matsvinnet og øke gjenvinningsgraden. Likevel er det mye av nettopp denne plasten som skyller opp på strendene våre.

I siste instans er den enkelte ansvarlig for å sørge for at plast ikke havner i naturen. Hva er de beste tiltakene for at hver og en av oss endrer atferd?

Medvirkende: Ketil Kjenseth (Venstre), Arne Nævra (SV), Stefan Heggelund (Høyre) og Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet). Eva Bratholm er ordstyrer.

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

 

Torsdag 16. august:

Handel og Kontor tar pulsen på bærekraft

Tid: 12:00–14:00

Sted: Bankgården

Arrangør: Handel og kontor

Seminar med puls og tapasfest.

HK i Norge har som ett av de aller første forbundene fått bestemmelser om bærekraftig utvikling inn i hovedavtalen med Virke. Det forplikter.

Hva kan den nye bestemmelsen bety for arbeidet med FNs bærekraftmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan ta skrittet ut i et grønnere skifte og hva gjøres allerede?

Paneldialog: Og sånn kan det gjøres!

Tillitsvalgte fra bedrifter som jobber med klima og miljø møter ledere fra ulike miljøorganisasjoner til en prat om det å ta et større klima- og miljøansvar.

Hva kan den nye bestemmelsen om bærekraftig utvikling i hovedavtalen mellom HK og Virke bety på arbeidsplassen? Hva betyr dette i praksis?

Konferansier: Leon Bafondoko, nestleder i AUF Trøndelag og tidligere blogger for ungdomspanelet i FN-Sambandet. 

Medvirkende: Anne Cathrine Uteng Da Silva (generalsekretær, FN-sambandet), Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender), Øyvind Eggen (leder, Regnskogfondet), Silje A. Lundberg (leder, Naturvernforbundet), Hans Jørgen Kile (tillitsvalgt, Stormberg), Espen Strandhus (hovedtillitsvalgt, Schenker) og Trine Lise Sundnes (forbundsleder, HK i Norge).

Mer informasjon om arrangementet her

Hvor farlig er plast for fisk, miljø og helse?

Tid: 12:00–13:00

Sted: Fiskebåten Brennholm

Arrangør: Fiskeribladet

Plast svekker omdømmet til norsk fisk, men hva betyr plast for helse, miljø og mattrygghet - og hva kan norsk sjømatnæring gjøre?

Fiskeribladet har skrevet en artikkelserie om emnet i juni. Alle disse artiklene vil bli samlet i en spesialutgave og distribuert i Arendal denne uken.

Plast i havet: Hvor alvorlig er problemet? Hvor mye haster det med tiltak, hva kan gjøres, hva kan myndighetene bidra med, og hva kan norsk sjømatnæring gjøre?

Medvirkende:

Vidar Helgesen, Spesialrådgiver, Det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi

Roy Angelvik, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Geir Ove Ystmark, Adm.dir, Sjømat Norge (NHO)

Marit Hamre, Styreleder, Pelagisk forening

Maren A. Esmark, Generalsekretær, Naturvernforbundet

Bjørn Einar Grøsvik, Plastforsker, Havforskningsinstituttet

Kjersti Sandvik, Journalist, Fiskeribladet

 

Debatten vil bli streamet på fiskeribladet.no og intrafish.no.

Mer informasjon om arrangementet her og på Facebook

Hvordan forvalter vi kysten?

Tid: 16:00–17:00

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Arrangør: Hovedprogram – Arendalsuka, Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet

Norge er en havnasjon, det er vi alle innforstått med. For vi er gode på å forvalte de store kommersielle fiskebestandene i havet. Men hvordan forvalter vi kysten?

Vi har verdens nest lengste kyststripe, vakker og spektakulær. Men hvordan står det til med de marine artene på kysten?

Forskerne har lenge vært bekymret for leppefisk, kysttorsk, reker og andre sårbare kystressurser – en bekymring som Riksrevisjonen nå også deler. Miljøpåvirkningene er mange, og det er knallhard kamp om plassen. Ikke minst fra oppdrettsnæringen, som skal vokse, også det må skje i kystsonen. Vi har et felles ansvar for kysten, og kan bare finne de gode løsningene sammen.

Hvordan skal havnasjonen Norge bli best på kyst?

Debattleder: Terje Svabø

Medvirkende:

Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Terje Aasland, stortingsrepresentant (AP)

Sissel Rogne, direktør Havforskningsinstituttet

Geir Ove Ystmark, adm.dir Sjømat Norge

Nils C. Stenseth, professor ved UiA og UiO

 

Debatten vil bli streamet her

Mer informasjon om arrangementet her