Du er her:

Oljeskatten: Hvordan stimulere til grønne arbeidsplasser og trygg økonomi?

Tid: 08.04.2021 kl. 12:00-13:00

Sted: Webinar

Hva er egentlig den beste løsningen for oljeskatten?

I dag gjør skattesystemet det mer attraktivt å investere penger i olje enn i andre næringer. Staten tar økonomisk risiko og står som garantist for marginale prosjekter som kan være bedriftsøkonomisk lønnsomme, men ulønnsomme for samfunnet. Skattesystemet utgjør en økonomisk risiko og hindrer grønn konkurransekraft. Dette gjør omstilling av arbeidsplasser og økonomi vanskelig. Så hva er egentlig den beste løsningen for oljeskatten?

På dette webinaret vil 3 velrenommerte økonomer diskutere:

Hvordan fungerer oljeskatten i dag?

Hva betyr et investeringsnøytralt skatteregime?

Hvorfor er ikke oljeskatten investeringsnøytral?

Hvordan kan oljeskatten tilpasses omstillingen vi skal gjennom?

Innledere:

Diderik Lund er pensjonert professor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology i USA. Han har forsket spesielt på skattlegging og regulering av naturressursutvinning. Han var medlem av det offentlige Petroleumsskatteutvalget i 1999 og av det uavhengige Klimaomstillingsutvalget i 2020.

Katinka Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk institutt, UiO, og forsker både innenfor miljøøkonomi og offentlig økonomi. Hun er blant annet interessert i hvordan skattesystemet påvirker ressursbruk og fordeling og hvilke implikasjoner dette har for hvordan skattesystemet bør utformes. Hun jobber også for tiden som utvalgsmedlem i utvalget Norge mot 2025, som ser på hva som er viktig for norsk økonomi i årene etter pandemien.

Mads Greaker er professor i Samfunnsøkonomi ved Oslo Handelshøyskole som er en del av OsloMet. Han forsker på forvaltning av naturressurser, klimapolitikk og utbredelse av ny, grønn teknologi.

Delta på webinaret ved å klikke her!